W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z Rozbudową powiązanego z nim Układu Komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego

Informacja p programie

Projekt zrealizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu była budowa centrum przesiadkowego, parkingów oraz rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu sokołowskiego, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikającego z ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego.

Cel został osiągnięty poprzez:

 • Wybudowanie centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. Sokołów Podlaski przy ulicy Targowej wraz z systemem informacji pasażerskiej.
 • Wybudowanie 3 parkingów Park&Ride przy ulicach Targowej - 2 i Oleksiaka Wichury – 1 w Sokołowie Podlaskim. Łączna liczba miejsc do parkowania - 150, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych.
 • Utworzenie systemu wypożyczalni rowerów: Sokołów Podlaski – 4 punkty, Sabnie - 1 punkt, Jabłonna Lacka – 1 punkt.
 • Wybudowanie parkingów Bike&Ride w Sokołowie Podlaskim przy ulicach Targowej i Oleksiaka Wichury oraz w miejscowościach Sabnie i Jabłonna Lacka.
 • Wybudowanie 47,20 km komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim przy ulicach: Szkolna, Stadionowa, Marii Curie Skłodowskiej, Kolejowa, Lipowa, Ząbkowska, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Nieciecka, Wilczyńskiego, Targowa, Węgrowska, Oleksiaka Wichury, Wolności, Siedlecka, Ks. Brzóski, Kosowska, Długa, Aleja 550-lecia, J. Gagarina, K.K. Baczyńskiego oraz przy drogach powiatowych: na odcinkach Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka, Nieciecz Włościańska – Sabnie, Sabnie – Stasin, Stasin – Jabłonna Lacka.
 • Przebudowę 30,55 km ulic i dróg w Sokołowie Podlaskim: Nieciecka, Szkolna, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Lipowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Wilczyńskiego, J. Gagarina, Długa, K.K. Baczyńskiego oraz drogi powiatowe: na odcinkach Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska, Nieciecz Włościańska – Sabnie, Sabnie – Stasin, Stasin – Jabłonna Lacka; zatok postojowych i przystankowych lub peronów - niezbędny i uzupełniający element projektu.
 • Zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne wzdłuż ciągów komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim, tj. na ulicach: Nieciecka, Szkolna, Kosowska, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, K.K. Baczyńskiego, J. Gagarina, Kolejowa, Lipowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Oleksiaka Wichury, Wolności, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Długa, Wilczyńskiego, Ks. Brzóski oraz w miejscowościach: Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze. Łącznie zostanie wymienionych 545 szt. punktów oświetlenia ulicznego.

Koszty projektu objęły poza zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowania przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenia śluz rowerowych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania, budowy centrum przesiadkowego, budowy parkingów, zmiany oświetlenia, przebudowy dróg publicznych, również koszty: prac przygotowawczych (dokumentacja techniczna, studium wykonalności), nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, przygotowania przetargów oraz informacji i promocji oraz koszty związane z wykupem gruntów. Ścieżki rowerowe pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Ponadto ścieżki rowerowe przyczyniają się m.in. do:

 • szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego,
 • zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,
 • lepszej integracji gałęzi transportu,
 • niższej emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
 • zmniejszenia zatorów drogowych, mniejszego zatłoczenia na drogach,
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Wybudowanie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim przyczyniło się do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego. Węzeł przesiadkowy stworzył alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego dla mieszkańców północno-wschodniej części subregionu siedleckiego. Zachętą są także wybudowane bezpieczne miejsca parkingowe, których brakowało w okolicy dworca w Sokołowie Podlaskim. Zrealizowany projekt jest projektem partnerskim, którego Liderem jest Powiat Sokołowski a Partnerami Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Jabłonna Lacka i Gmina Sabnie.

Całkowita wartość projektu to 65 281 969,86 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 53 449 787,52 zł. Projekt dofinansowany został w 90%, w tym: 80%, tj. 42 759 829,90 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% ze środków budżetu państwa, tj. 5 344 978,75 zł. Kwalifikowalny wkład własny do projektu stanowi 10%, tj. 5 344 978,87 zł.

Realizacja projektu zakończyła się w marcu 2022 r.
 

Materiały

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - informacja
Utworzenie​_Centrum​_Przesiadkowego​_w​_Sokołowie​_Podlaskim​_wraz​_z​_Rozbudową​_powiązanego​_z​_nim​_Układu​_Komunikacyjnego​_Powiatu​_Sokołowskiego.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}