W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przedsiębiorcy z terenu powiatu sokołowskiego oraz węgrowskiego uczestniczyli w konferencji dotyczącej narzędzi wsparcia dla inwestycji oferowanych przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A.

24.10.2022

Przedsiębiorcy, którzy myślą o rozwoju swojej działalności niejednokrotnie korzystają z różnorakich narzędzi wsparcia oraz środków zewnętrznych pozyskanych z funduszy krajowych oraz europejskich.

Na fotografii jest przedstawiony Prezes Zarządu SSSE S. A. Leszek Dec. który wyjaśnia czym jest Polska Strefa Inwestycji. W tle widać ściankę Powiatu Sokołowskiego oraz slajd wyświetlany przez projektor. Po prawej stronie zgromadzeni ludzie.

W dniu 20 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja zorganizowana przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Powiatem Sokołowskim i Powiatem Węgrowskim. Skierowana była do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z terenu wspomnianych wyżej powiatów. Spotkanie dotyczyło nowych rozwiązań oferowanych w ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorców. Uczestników konferencji w imieniu starosty Elżbiety Sadowskiej powitał wicestarosta Ryszard Domański, a wśród gości znaleźli się między innymi burmistrz Miasta Węgrów Paweł Marchela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim Elżbieta Błońska oraz dyrektor węgrowskiego Urzędu Pracy Anna Wieczorek. Uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania i wsparcia oferowanego przez Suwalską Specjalną Strefę Inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które przedstawił Prezes Zarządu SSSE S. A. Leszek Dec. Dodatkowo mieli okazję zapoznać się z ofertą finansową oferowaną w ramach wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, którą przedstawiła Renata Pomorska Grzechnik – dyrektor warszawskiego Centrum Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. W ramach prelekcji wygłoszonej przez Joanna Krogulec - Specjalistę ds. wsparcia komórki organizacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Cezarego Górkę – dyrektora zespołu ds. Małych i Średnich Przedśębiorstw Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych TISE S.A. uczestnicy otrzymali informacje dotyczące instrumentów wsparcia przedsiębiorców oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

O Suwalskiej Strefie Ekonomicznej S.A.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest spółką zarządzającą Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.  Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców do realizacji ich przedsięwzięć inwestycyjnych i tworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Do 2018 r. zarządzała 19 podstrefami, na terenie których przedsiębiorcy mogli prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach. W oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w podstrefach, które wydawała SSSE S.A. w imieniu ministra właściwego dla gospodarki, przedsiębiorcy mogli korzystać z ulgi podatkowej. W 2018 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (Polska Strefa Inwestycji), która umożliwiła przedsiębiorcom korzystanie z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu na terenie całego kraju. Cała Polska stała się strefą ekonomiczną, co pozwala przedsiębiorcy wnioskować o decyzję o wsparciu i korzystać z ulgi podatkowej na jego własnym terenie. Przedsiębiorca nie musi przenosić swojej działalności do strefy ekonomicznej. Może inwestować w swoją firmę w miejscu w którym prowadzi działalność. Cały obszar kraju został podzielony na 14 obszarów którym zarządzają Spółki wcześniej zarządzające strefami ekonomicznymi. 

Obecnie SSSE S.A. jest zarządzającym obszarem, w skład którego wchodzi całe województwo podlaskie, cztery powiaty województwa mazowieckiego: sokołowski, węgrowski, ostrowski i łosicki oraz dwa powiaty województwa warmińsko-mazurskiego, tj. ełcki i gołdapski. SSSE S.A. wydaje decyzję o wsparciu w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorca zainteresowany wsparciem składa wniosek o uzyskanie decyzji właśnie do SSSE S.A.

Od tego roku w ramach nowej mapy pomocy regionalnej, przedsiębiorcy w powiecie sokołowskim i węgrowskim mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulgi podatkowej nawet do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na początku tego roku weszło również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które wprowadziło dodatkowe preferencje, z którymi zostali zapoznani przedsiębiorcy biorący udział w konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}