W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt uchwał na XLII sesję Rady Powiatu Sokołowskiego

Materiały

pr.u- w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sokołowskiego na 2023r.
pru-w​_spr​_rozkładu​_pracy​_aptek​_ogólnodostępnych​_na​_terenie​_Powiatu​_Sokołowskiego​_na​_2023r.pdf 16.47MB
pr.u - o zmianie uchwały w sprawie określeni zadań realizowanych przez Powiat ze środków PFRON w roku 2022
pru-o​_zmianie​_uchwały​_PFRON​_na​_2022r.pdf 2.53MB
pr.u - o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036
pru-​_zmiany​_w​_wpf​_na​_lata​_2022-2036.pdf 15.11MB
pr.u- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2022r.
pru-​_zmiany​_w​_budżecie​_​_na​_2022r.pdf 16.50MB
pr.u - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
pru-​_w​_spr​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_umowy​_na​_swiadczenie​_usług​_w​_zakresie​_publicznego​_transpotru​_zbiorowego.pdf 1.70MB
pr.u. - w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokołowie Podl.
pru-​_w​_spr​_wyboru​_biegłego​_rewidenta​_przeprowadzającego​_badanie​_sprawozdania​_finansowego​_SP​_ZOZ​_.pdf 0.90MB
pr.u. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi ...
pru-​_w​_spr​_ustalenia​_wysokosci​_opłat​_za​_usunięcie​_i​_przechowywanie​_pojazdu​_.pdf 1.94MB
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
pru-​_w​_spr​_uchwalenia​_programu​_współpracy​_Powiatu​_Sokołowskiego​_z​_organizacjami​_pozarzadowymi​_oraz​_innymi​_podmiotami​_prowadzącymi​_diałaność​_pożytku​_publicznego​_.pdf 3.94MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2023 14:22 Sebastian Fechner
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Fechner
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekt uchwał na XLII sesję Rady Powiatu Sokołowskiego 1.0 12.07.2023 14:22 Sebastian Fechner

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}