W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Sokołowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego”

2 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali umowę, której przedmiotem jest przebudowa pięciu odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego.

.
  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały w kierunku granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego”

Zakres robót na odcinku 0,820 km obejmuje następujące rodzaje robót: roboty pomiarowe, usunięcie zakrzaczeń wraz ze ścinką pielęgnacyjną drzew, roboty ziemne w zakresie odtworzenia poboczy, przygotowania, rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez korytowanie, wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z podbudową z kruszywa oraz dwiema warstwami bitumicznymi.

  1. „Przebudowa ulicy Pięknej i Kościelnej z parkingami w Sokołowie Podlaskim”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3957W – ul. Pięknej oraz drogi powiatowej nr 3949W – ul. Kościelnej w Sokołowie Podlaskim.

Zakres robót na odcinku 0,620 km obejmuje następujące rodzaje robót: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno – asfaltowych, wykonanie oznakowania poziomego jezdni.

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W w miejscowości Kudelczyn gm. Bielany”

Zakres robót na odcinku 0,490 km obejmuje następujące rodzaje robót: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji poszerzenia, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych, wykonanie elementów odwodnienia, remont przepustu pod koroną drogi, roboty wykończeniowe i towarzyszące, oznakowanie.

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec  w kierunku miejscowości Sterdyń”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec w kierunku miejscowości Sterdyń.

Zakres robót na odcinku 3,926 km obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowę konstrukcji jezdni, przebudowę jezdni oraz przebudowę przepustów pod zjazdami i na drogi boczne, oznakowanie i elementy BRD, roboty wykończeniowe i towarzyszące.

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62 w kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka"

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62 w kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka.
Zakres robót na odcinku 1,600 km obejmuje następujące rodzaje robót: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z poszerzeniem i wymianą konstrukcji jezdni, nawierzchnię jezdni, przepusty pod koroną drogi, oznakowanie i elementy BRD, roboty wykończeniowe
i towarzyszące.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego w drodze rozstrzygniętego przetargu została firma P. W. Wikrusz Adam Witkowski z miejscowości Miedzna. Podpisana umowa opiewa na kwotę 10 855 218,97 zł brutto. Powiat Sokołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja powyższych inwestycji zaplanowana jest na 30.08.2025 r.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}