W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pierwsza sesja Rady Powiatu Sokołowskiego kadencji 2024 – 2029

e

6 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się inauguracyjna,
I sesja Rady Powiatu Sokołowskiego.

Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny senior Sławomir Hardej, następnie radni odebrali z rąk przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej Moniki Klimiuk - Głuchowskiej zaświadczenia
o wyborze do Rady Powiatu i złożyli ślubowanie. Pierwsze głosowanie nowych radnych dotyczyło powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła zaplanowane na ten dzień głosowania.
Na początku wybrano nowego przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego, którym został Jarosława Puścion - doświadczony samorządowiec, lekarz oraz społecznik, który od 2002 roku zasiada w Radzie Powiatu Sokołowskiego. Nowy przewodniczący poprowadził dalszą część obrad, w przebiegu której złożył wyrazy wdzięczności dotychczasowemu przewodniczącemu Jackowi Odziemczykowi, jak również staroście Elżbiecie Sadowskiej i wicestaroście Ryszardowi Domańskiemu za pracę w minionej kadencji Zarządu i Rady Powiatu Sokołowskiego. Następnie radni w drodze głosowania wybrali wiceprzewodniczących, którymi zostali doświadczeni radni powiatowi Jerzy Strzała (w Radzie Powiatu od 2002 r.) oraz Wojciech Jańczuk (pełniący tę funkcję od 2010 r.). Po wspomnianych głosowaniach porządek sesji rozszerzono o punkty związane
z powołaniem starosty, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu. Radny Marcin Pasik na starostę zgłosił kandydaturę Adama Górala, z kolei radny Zygmunt Żyluk, Piotra Woźniaka. Wyborem Rady Powiatu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów nowym Starostą Sokołowskim został Adam Góral, który podziękował radnym za okazane zaufanie, a także zadeklarował współpracę zarówno z Radą Powiatu, jak również wszystkimi samorządami z terenu powiatu. Nowo wybrany Starosta Sokołowski jest absolwentem SGGW w Warszawie. Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie jako menager w dziale handlowo – doradczym w międzynarodowych firmach.
W przeszłości zdobywał również niezbędne doświadczenie pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Gminy Sterdyń.

Kolejnym z punktów sesji było głosowanie dotyczące kandydatur na stanowisko wicestarosty
oraz członków Zarządu Powiatu. Starosta Adam Góral, zgodnie z przysługującymi kompetencjami, rekomendował na powyższe stanowisko radnego Zbigniewa Czerkasa - osobę doświadczoną zawodowo, zaangażowaną w działalność na rzecz społeczności lokalnej, pełniącego dotychczas funkcję prezesa zarządu STBS w Sokołowie Podlaskim.

Na członków Zarządu starosta zgłosił natomiast radnego Macieja Osińskiego - magistra inżynierii zootechniki oraz technika weterynarii, członka rady Interesariuszy Instytutu Zootechniki i Rybactwa Wydziału Agrobioinżynierii i Zootechniki Uniwersytetu w Siedlcach, prezesa Sokołowsko – Węgrowskiego koła hodowców koni. Jako kandydatkę wskazał również Ewę Olszewską, absolwentkę SGGW z zakresu technologii żywienia i żywności człowieka, a także studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania oświatą i strategicznego zarządzania personelem, która od 13 lat pełni funkcję dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, a także kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Starosta zarekomendował ją jako osobę szczególnie zaangażowaną społecznie, włączającą się w działalność organizacji pozarządowych. Jako trzeciego kandydata na członka Zarządu Powiatu Sokołowskiego, starosta wskazał Tomasza Małczuka, posiadającego wykształcenie wyższe z zakresu administracji samorządowej, handlowca w firmie rolniczej, zaangażowanego społecznie, m.in. pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Rodziców w Zespole Szkół w Repkach.

Wskazani kandydaci w tajnym głosowaniu uzyskali bezwzględną liczbę głosów Rady Powiatu Sokołowskiego. W krótkich wystąpieniach podziękowali za zaufanie,  którym obdarzyli ich wyborcy. Zadeklarowali również chęć otwartej współpracy dla dobra całej społeczności powiatu sokołowskiego.

Obecny skład Zarządu i Rady Powiatu Sokołowskiego kadencji 2024 – 2029 przedstawia się następująco: Adam Góral – Starosta Sokołowski, Zbigniew Czerkas – Wicestarosta; Członkowie Zarządu Powiatu Sokołowskiego: Maciej Osiński, Ewa Olszewska, Tomasz Małczuk; Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Puścion, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego: Wojciech Jańczuk, Jerzy Strzała; Radni Rady Powiatu Sokołowskiego: Jacek Odziemczyk, Agnieszka Adynowska, Andrzej Kietliński, Sylwester Rytel – Andrianik, Sławomir Hardej, Zygmunt Żyluk, Marcin Pasik, Andrzej Pogorzelski, Piotr Woźniak – Radny Rady Powiatu.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia, a nowy starosta Adam Góral podziękował  dotychczasowemu staroście Elżbiecie Sadowskiej, która oficjalnie przekazała urząd oraz życzyła sukcesów i owocnej pracy dla dobra Powiatu Sokołowskiego.

 

 

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}