W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konferencja Powiatowa pn.: "Chrońmy nasze dzieci"

Starosta Powiatu Proszowickiego zaprasza na Konferencję Powiatową pn.: „Chrońmy nasze dzieci” współorganizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Powiatową Policji w Proszowicach która odbędzie się 6 grudnia 2022 r w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Proszowicach, ul. Kolejowa 14, 32-100 Proszowice

Konferencja skierowana jest do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy,  tj.: Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorów, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicieli samorządu Powiatu Proszowickiego oraz innych przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Zapraszamy również wszystkich, dla których temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie jest obojętny.


Celem tegorocznej konferencji jest: zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz przekazanie praktycznej wiedzy na temat uzależnień dzieci i młodzieży, i ich związków z przemocą w rodzinie, przemocy rówieśniczej a także wprowadzenie dobrych praktyk ukierunkowanych na doskonalenie metod pracy z rodziną dotkniętą przemocą.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 30 listopada 2022r. tel: 12 386 29 60, 517 847 661, email: pcpr@pcpr.proszowice.pl


Program Konferencji:
8:30 – 9:00
– Rejestracja uczestników,
9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji – Pan Krystian Hytroś Starosta Powiatu Proszowickiego, Pani Marzena Leja - Kwiecień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     w Proszowicach, Pan insp. Paweł Piętka Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach,
9:10 – 9:30  Statystycznie rzecz biorąc – Pan asp. szt. Tomasz Muszyński Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach,
9:30 – 10:30 Profilaktyka uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej – Pani Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR - pedagog i psycholog, ekspert w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania cyberprzemocy
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa,
 

10:50 – 12:00  Interdyscyplinarność i profesjonalizacja służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Pani Joanna Dyrcz - pedagog, metodyk pracy socjalnej, ekspert w dziedzinie pracy z osobami doświadczającymi przemocy   w rodzinie, trener i szkoleniowiec przedstawicieli służb wsparcia społecznego, koordynator wielu projektów skierowanych do osób dotkniętych przemocą, wieloletni Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a obecnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12:00 – 12:30 Panel dyskusyjny,
12:30 Zamknięcie Konferencji.
 

Materiały

Zaproszenie na Konferencję Powiatową - Chrońmy nasze Dzieci
Zaproszenie​_na​_Konferencję​_Powiatową​_CHROŃMY​_NASZE​_DZIECI.pdf 0.38MB
{"register":{"columns":[]}}