W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Projekt: Bliżej dziecka i rodziny – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III


Powiat Oleski, jako partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

pn. Bliżej dziecka i rodziny – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 9 988 219,70 zł

Całkowita wartość projektu : 11 789 158,70 zł

W ramach projektu Powiat Oleski realizuje zadania:

  • Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci - przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie oleskim
  • Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniach chronionych w powiecie oleskim.

logo Opolskie dla Rodziny

 

{"register":{"columns":[]}}