W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III


Tytuł projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III
 
Cel Projektu: 
Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oleskiego poprzez likwidację zaniedbań w infrastrukturze drogowej mającej kluczowe znaczenie dla połączenia regionu z siecią TEN-T, do której m.in. należy droga krajowa S11.
 
Lider Projektu:  Powiat Oleski 
Partner Projektu: Gmina Olesno
Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.06.01.00-16-0015/17-00
 
Wartość zadania ogółem 4 372 752,20 
Wydatki kwalifikowalne 4 372 752,20 zł 
Dofinansowanie EFRR 1 889 829,00 zł
 

 

{"register":{"columns":[]}}