W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego


Powiat Opolski
w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu
E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa
opolskiego
Nr Umowy
RPOP.10.03.00-16-0012/17-00
Wartość Projektu
Ogółem: 7 997 976,48 zł w tym środki z :
Unii Europejskiej – 6 318 401,42 zł
budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1 679 575,06 zł
Okres realizacji
Od 2016r. – do 2020r.
Cele Projektu
Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów  publicznych,  w  tym w  szczególności  baz  danych  państwowego  zasobu  geodezyjnego     i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.
W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania:
- Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (CUW), który stanowił będzie bramkę  dostępową  do  e-usług  poszczególnych  Partnerów  poziomu
powiatowego,  a  także  stanowił  będzie  bramkę  do  e-usług  poziomu
 
 
wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK;

- System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

 

 

 

 

Realizacja Projektu

W ramach projektu powstanie:

 • 15 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4

– transakcja;

 • 13 podmiotów udostępni on-line informacje sektora publicznego;
 • 4000 zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
 • 2 aplikacje oparte na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych;
 • 12 udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A);
 • 12 podmiotów udostępniających usługi A2A;
 • 112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerowni;
 • 4000 udostępnionych on-line dokumentów;
 • 2 uruchomione   systemy     teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla

osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

 

1. Powiat Opolski
kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

 

tel. 77 5415101, fax. 77 5415103

 

 

2. Województwo Opolskie

 

kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

tel. 77 541 64 10; fax. 77 541 64 11

 

 

3. Powiat Brzeski

Realizatorzy

kontakt: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

i Partnerzy

tel. (77) 44 47 900-902; fax. (77) 44 47 903

w projekcie:

 

4. Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
tel. (77) 40 53 660; fax. (77) 40 53 661

 

5. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. (77) 48 33 108; fax. (77) 47 23 295

 

6. Powiat Kluczborski

 

 

 

 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. (77) 41 85 218; fax. (77) 41 86 520
 
 1. Powiat Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. (77) 40 74 300; fax. (77) 40 74 332
 
 1. Powiat Namysłowski
Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów tel. (77) 41 03 695; fax. (77) 41 03 922
 
 1. Powiat Nyski
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
tel. (77) 40 85 000; fax. (77) 40 85 070
http: Powiat Nyski;
 
 1. Powiat Oleski
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
tel. (34) 359 78 35; fax. (34) 359 78 45
 
 1. Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
tel. (77) 43 81 700; fax. (77) 54 32 215
 
 1. Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 44 01 700; fax. (77) 44 01 701
 
 1. Miasto Opole
Rynek Ratusz, 45-015 Opole
tel. (77) 45 11 800; fax. (77) 54 11 322
http: Miasto Opole;

 

Edyta Wenzel-Borkowska

Koordynator

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Opolu

projektu

kontakt:

 

e-mail: ewenzel@powiatopolski.pl

 

tel. 077 44 12 335, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole

{"register":{"columns":[]}}