W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiany w prawie budowlanym

08.09.2021

W drugiej połowie września kończy się okres przejściowy w przepisach budowlanych, który obowiązywał od 19 września 2020 r.

Pani inżynier

Ważna nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie 19 września 2020 r. Istotne zmiany wprowadzono w kwestiach takich jak m.in. projekt budowlany, pozwolenia na budowę, przyłącza prądu, wody i gazu, samowole budowlane oraz bezpieczeństwo pożarowe. Co więcej, od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to, że dla budujących domy wiele się zmieniło.

Celem nowelizacji prawa budowlanego było przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjnego. Dodatkowo nadzór budowlany zyskał nowe możliwości walki z samowolami budowlanymi (m.in. dzięki nowym karom za nielegalne użytkowanie budynków). Jednocześnie łatwiejsza stała się legalizacja niektórych starszych samowoli budowlanych, wprowadzono bowiem postępowanie uproszczone dla samowoli obiektów budowlanych lub części obiektów budowlanych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Nie dotyczy to jednak samowoli, gdzie wydano nakaz rozbiórki.

W drugiej połowie września br. kończy się 12-miesięczny okres przejściowy, w którym inwestor może do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami: nowymi (wprowadzonymi przez nowelizację) lub dotychczasowymi (obowiązującymi przed wejściem w życie przepisów).

Dla osób planujących budowę domu najważniejsze są zmiany w projekcie budowlanym, który od 19 września br. będzie składał się z trzech części:
• projekt zagospodarowania działki lub terenu,
• projekt architektoniczno-budowlany,
• projekt techniczny.

Podział ma przyspieszyć i ułatwić całą procedurę. W momencie składania wniosku o wydanie decyzji przez organ architektoniczno-budowlany należy złożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt techniczny należy dołączyć dopiero w momencie starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Zmniejszeniu ulegnie również liczba koniecznych do dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę egzemplarzy projektu budowlanego z czterech do trzech.

Rozjaśniona i poszerzona została także lista przedsięwzięć, które można realizować bez pozwolenia i zgłoszenia. Nowy kształt uzyskały także przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w przypadku budynków, których sposób użytkowania się zmienia, np. z mieszkalnego na usługowy. Są też nowe formalności związane z montażem instalacji fotowoltaicznych – montaż każdej instalacji powyżej 6,5 kW musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz posiadać zawiadomienie do straży pożarnej.

Ważną kwestią jest wprowadzenie normy WT 2021, określającej m.in. współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych elementów budynku. Od 1 stycznia 2021 r. budynki (w tym domy) muszą spełniać bardziej surowe normy dotyczące energooszczędności. Spadną dzięki temu koszty ogrzewania, ale zarazem wzrosną koszty budowy domu.

Co ważne, zmiana warunków technicznych obejmuje nie tylko dopiero wznoszone budowle, ale też budynki rozbudowywane czy modernizowane. Nie ma za to obowiązku przerabiania starszych domów, by dostosować je do nowych wymogów.

 

J.S., A.G.