W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane adresowe Starostwa

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel. —> wykaz numerów
faks: 85 833 26 12
e-mail: starostwo@powiatbielski.pl
skrytka ePUAP: /SPBielskPodlaski/skrytka
www.powiatbielski.pl
BIP: https://bip-stbielsk.wrotapodlasia.pl

NIP: 543-18-24-027
REGON: 050667449

Czynne: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego są dostępne procedury załatwiania spraw oraz szczegółowy wykaz telefonów.

 

Starostwo Powiatowe

Mieszkańcy powiatu bielskiego w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez starostę w każdy poniedziałek w godz. 12.00 – 16.30, a jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy Starostwa.

Obsługa niesłyszącychInteresanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są również codziennie w godzinach pracy Starostwa przez: wicestarostę, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i kierujących komórkami organizacyjnymi.

Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w piątki w godz. 13.30 – 14.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w pokoju nr 205, tel. 85 833 26 53.

Certyfikat ISOBudynek Starostwa jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd znajduje się w podwórzu (wjazd od ul. Kopernika), natomiast Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest na parterze budynku.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim posiada certyfikat zarządzania jakością – zgodny z normą ISO 9001: 2015, nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – w zakresie realizacji zadań powiatowej administracji samorządowej poprzez świadczenie usług publicznych na rzecz społeczości lokalnej.

 

Biuro Obsługi Klienta, ul. Mickiewicza 46, parter, tel.: 85 833 26 16
Biuro Obsługi Klienta, ul. Mickiewicza 46, parter, tel.: 85 833 26 16

 

Starostwo mieści się w czterech lokalizacjach. Posiada również Biuro Zamiejscowe w Brańsku.

Lokalizacja 1 – główna siedziba, ul. Mickiewicza 46
• Starosta
• Wicestarosta
• Przewodniczący Rady Powiatu
• Sekretarz
• Skarbnik
Biuro Obsługi Klienta (parter)
• Wydział Budżetu i Finansów
• Wydział Organizacyjno-Prawny
• Referat ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe główna siedziba, ul. Mickiewicza 46
Starostwo Powiatowe – główna siedziba, ul. Mickiewicza 46

 

Lokalizacja 2, ul. 11 Listopada 4
• Geolog Powiatowy
• Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
• Wydział Geodezji i Katastru

 

 

Lokalizacja 2, ul. 11 Listopada 4
Lokalizacja 2, ul. 11 Listopada 4

 

Lokalizacja 3, ul. 3 Maja 17
• Wydział Gospodarowania Mieniem i Inwestycji
• Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

 

Lokalizacja 3, ul. 3 Maja 17
Lokalizacja 3, ul. 3 Maja 17

 

 

Lokalizacja 4, ul. Widowska 1 (wejście od szczytu)
• Wydział Komunikacji i Transportu


Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Biuro Zamiejscowe w Brańsku

(sprawy z zakresu geodezji)
ul. Rynek 8 (budynek Urzędu Miasta)
17-120 Brańsk
tel.: 85 737 56 52

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Biuro Zamiejscowe w Brańsku
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Biuro Zamiejscowe w Brańsku

 

{"register":{"columns":[]}}