W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Polityka jakości

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.

Certyfikat jakości ISO 9001: 2015§ 1. Misją Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim jest profesjonalne, rzetelne, skuteczne, zapewniające rozwój i promocję powiatu bielskiego realizowanie zadań publicznych wynikających z przepisów prawa i uregulowań statutowych mających na celu osiągnięcie zadowolenia klienta.

§ 2. Celem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim jest świadczenie usług najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami interesantów i tworzenie atmosfery sprzyjającej ich zadowoleniu, dzięki ciągłemu podnoszeniu jakości obsługi oraz doskonaleniu systemu zarządzania w oparciu o następujące zasady:
1) Starostwo Powiatowe pełni służebną rolę wobec interesantów – mieszkańców wspólnoty samorządowej, jaką jest powiat, oraz innych osób spoza terenu powiatu;
2) kierownictwo Starostwa Powiatowego kształtuje politykę jakości i jest osobiście zaangażowane w jej realizację i przyjęte cele jakościowe;
3) Starostwo Powiatowe dąży do uzyskania wzrostu zadowolenia interesantów poprzez poprawę jakości świadczonych usług, szeroki dostęp do aktualnej informacji o zadaniach, zasadach funkcjonowania i pracy Starostwa oraz szeroko rozumianej informacji publicznej;
4) zagwarantowanie rzetelnej i terminowej usługi oraz zapewnienie interesantom kompleksowej informacji;
5) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na sprawne funkcjonowanie Starostwa;
6) prowadzenie monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów do doskonalenia poprzez realizację działań korygujących oraz usprawniających system zarządzania.

§ 3. Do realizacji polityki jakości zapewnia się niezbędny sprzęt, środki techniczne, rozwój infrastruktury informatycznej.

§ 4. Politykę jakości realizują wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, których zobowiązuje się do stałego podnoszenia kwalifikacji.

§ 5. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej.

§ 6. Niezależnie od wdrożonych rozwiązań systemowych, Starostwo w doskonaleniu procesu zarządzania będzie nawiązywać do modeli zarządzania przyjmowanych dla administracji w krajach europejskich oraz do tzw. dobrych praktyk krajowych.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

{"register":{"columns":[]}}