W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obsługa niesłyszących i niedosłyszących

Na podstawie przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się uprawnione są w kontakcie ze Starostwem Powiatowym do bezpłatnego korzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) oraz ze środków wspierających komunikowanie, takich jak poczta elektroniczna i przesyłanie faksów.

Osoba zainteresowana skorzystaniem ze świadczonej bezpłatnie usługi tłumacza może zgłosić taką potrzebę – najpóźniej trzy dni przed wyznaczonym lub uzgodnionym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych – składając w Biurze Obsługi Klienta, nadsyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres starostwo@powiatbielski.pl lub faksując pod nr 85 833 26 12 wniosek określający chęć skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego oraz charakteryzując rodzaj i przedmiot sprawy w sposób opisowy lub poprzez dołączenie wypełnionego formularza wniosku wszczynającego sprawę albo podając numer sprawy będącej w toku.

Formularze o wszczęcie postępowania stanowią załączniki do kart usług administracyjnych dla klienta świadczonych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim i są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016).

Możliwe jest również korzystanie przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika zapewnianego we własnym zakresie.

W celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw osoba uprawniona ma także prawo w kontaktach ze Starostwem do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która musi mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

{"register":{"columns":[]}}