W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oświata

Na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje sześć szkół ponadgimnazjalnych: dwa samodzielne licea ogólnokształcące i cztery zespoły szkół. Dwa z nich działają w Bielsku Podlaskim, jeden w Brańsku i jeden w Rudce. Powiat Bielski prowadzi również Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Centrum edukacji w powiecie bielskim stanowi miasto Bielsk Podlaski. Oprócz zespołów szkół i liceów funkcjonują tu cztery szkoły podstawowe oraz trzy gimnazja. Młodzież o zainteresowaniach muzycznych może kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia. W mieście działa również jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik, technik budownictwa, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jest też klasa wielozawodowa.

Najbliższym ośrodkiem akademickim jest miasto Białystok, oddalone od stolicy powiatu o ok. 50 km.

W szkołach powiatu bielskiego kształci się 1441 uczniów (stan na 30 września 2016 r.). Zatrudnionych jest 209 nauczycieli i 59 pracowników administracyjno-obsługowych. Szkoły dysponują pracowniami informatycznymi, a większość salami sportowymi.

W Bielsku Podlaskim działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Otacza ona opieką 63 placówki, w tym: siedem przedszkoli, cztery punkty przedszkolne, 14 oddziałów przedszkolnych, 21 szkół podstawowych, 12 gimnazjów i pięć szkół ponadgimnazjalnych. Pieczą Poradni objęte są 6883 osoby, tj. dzieci w wieku od 0 do 5 lat, dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat Bielski prowadzi również internat przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na 125 miejsc. Obecnie korzysta z niego 87 wychowanków.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}