W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXVIII sesja rady powiatu

25.11.2021

25 listopada br. na kolejnej sesji w trybie zdalnym obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Radni podczas tego posiedzenia zajęli się przede wszystkim ustaleniem planów pracy rady i jej komisji na przyszły rok.

XXVIII sesja rady powiatu

Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu przez radę protokołu z poprzednich obrad, starosta Sławomir Jerzy Snarski przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Zarząd obradował na 3 posiedzeniach, podczas których podjęto 8 uchwał, wydano postanowienia uzgadniające projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bielska Podlaskiego oraz wydano decyzje oddające w trwały zarząd nieruchomości zajęte przez drogi powiatowe na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg.

Ze sprawami majątkowymi powiatu związana była również podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie przez szkoły ponadpodstawowe (I LO, ZS Nr 4 i Zespół Szkół Specjalnych) umów najmu lub użyczenia pomieszczeń na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Najwięcej miejsca w porządku obrad zajęły zagadnienia planistyczne, związane z ustaleniem trybu pracy rady i jej komisji stałych w 2022 roku. Rada podjęła w tym zakresie 4 uchwały, ustalając własny plan pracy oraz plany dla trzech komisji stałych: komisji budżetu i finansów, komisji oświaty, ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska.

Radni zajęli się także wewnętrznymi sprawami dotyczącymi ustalenia wysokości diet oraz wynagrodzenia starosty bielskiego. Jest to wynikiem zmiany przepisów prawa w tym zakresie i wejściem w życie ustawy zmieniającej ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz rozporządzenia Rady Ministrów określającego wysokość diet radnych. Ponadto radni zapoznali się z informacjami na temat oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia – przewodniczących, starostów i radnych.

Rada powiatu podjęła również uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu bielskiego oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

ek, pd

{"register":{"columns":[]}}