W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego jednym z tematów 127. posiedzenia zarządu powiatu

25.11.2021

25 listopada br. na 127. posiedzeniu obradował zarząd powiatu. W wyniku obrad podjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie bielskim w 2022 r. Zadania te w przyszłym roku wykonywać będzie Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” z Rzeszowa, organizacja pozarządowa posiadająca duże doświadczenie w powyższym zakresie.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim - grafika

Fundacja zobowiązała się również w ramach działań z zakresu edukacji prawnej m.in. do:

  • zorganizowania konkursu z wiedzy prawnej dla młodzieży szkolnej,
  • opracowania i udostępnienia e-Informatora prawnego oraz jego wydruku i kolportażu,
  • opracowania sześciu artykułów prawnych (publikacja internetowa),
  • opracowania e-Poradnika (publikacja internetowa oraz jego wydruk i kolportaż),
  • wyprodukowania i udostępnienia dwóch profesjonalnych filmów animowanych poruszających popularne zagadnienia prawne,
  • prowadzenia dedykowanej dla powiatu bielskiego strony internetowej, na której zamieszczane będą materiały z zakresu edukacji prawnej,
  • zorganizowania w formie wideokonferencji wykładu otwartego w zakresie regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży szkolnej,
  • przeprowadzenia szkoleń prawnych w szkołach średnich.

Pozwoli to na pełniejsze wykonanie przez powiat ustawowych zadań z zakresu edukacji prawnej, w szczególności poprzez działania zwiększające świadomość prawną społeczeństwa. 

Z treścią uchwały zarządu powiatu ws. udzielenia dotacji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Druga podjęta przez zarząd uchwała dotyczyła poinformowania wójta Gminy Orla o zamiarze podjęcia przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starodroża drogi krajowej nr 66.

Zarząd powiatu zatwierdził również projekty porozumień z gminami Orla, Brańsk i Wyszki na realizację zadań drogowych, projekt aneksu do umowy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim na 2021 rok. Ponadto zarząd przyjął projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski w 2022 roku.

Na zakończenie obrad zarząd zapoznał się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie:

  • wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu bielskiego na 2022 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego,
  • wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022-2026

oraz z opiniami komisji stałych Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 r.

js, ek

Materiały

uchwala​_nr​_4012521​_dotacja​_na prowadzenie​_punktu​_nieodplatnej​_pomocy​_prawnej
uchwala​_nr​_4012521​_dotacja​_na​_prowadzenie​_punktu​_nieodplatnej​_pomocy​_prawnej.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}