W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spotkanie noworoczne starosty bielskiego i otwarcie hali sportowej przy II LO w Bielsku Podlaskim

25.01.2023

W minionych latach tradycyjnym wydarzeniem wprowadzonym przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego stały się spotkania noworoczne, odbywające się w ostatniej dekadzie stycznia. Były one okazją do podsumowania działań powiatu bielskiego w poprzednim roku, wskazania najistotniejszych osiągnięć, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń ze strony przedstawicieli innych podmiotów, wyróżnienia i złożenia podziękowań osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju powiatu lub działały na rzecz społeczności lokalnej. – Kontynuujemy tę tradycję spotkań noworocznych, która ma na celu dwie rzeczy – zwracał się do uczestników wydarzenia starosta Snarski. – Po pierwsze - żebyśmy powiedzieli o samorządzie, dlaczego jest on istotny dla społeczności lokalnej i jego wspólnoty. Po drugie, żebyśmy mogli wreszcie się spotkać i podzielić swoimi radościami.

Starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski podczas wystąpienia noworocznego

Okres pandemii Covid-19 na dwa lata przerwał tę tradycję, uniemożliwiając zgromadzenie większej ilości uczestników. Znacząca poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoliła wreszcie na organizację spotkania, które w bieżącym roku połączone zostało z uroczystym poświęceniem i otwarciem hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. W murach tej szkoły 24 stycznia br. zgromadziło się kilkuset gości, których podejmował starosta Snarski wraz z wicestarostą Piotrem Bożko i zarządem powiatu. Wśród przybyłych obecne było grono duchownych kliku wyznań, w tym arcybiskup bielski Grzegorz, biskup drohiczyński Piotr Sawczuk z towarzyszącym mu biskupem seniorem Antonim Dydyczem, dziekani bielscy obu wyznań: brański i hajnowski. Przybyli również parlamentarzyści: senator RP Jacek Bogucki oraz posłowie na Sejm RP Krzysztof Truskolaski i Eugeniusz Czykwin. Władze państwowe reprezentował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a towarzyszyło mu grono przedstawicieli instytucji państwowych szczebla wojewódzkiego, m.in. Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz starszy wizytator dr Tadeusz Andrzej Mosiek. Nie zabrakło licznych przedstawicieli samorządów szczebla powiatowego i gminnego, m.in. starostów hajnowskiego Andrzeja Skiepko i siemiatyckiego Marka Bobla. Wśród gości znaleźli się również reprezentanci dyplomacji, władz sądowniczych, służb mundurowych, nauki, kultury, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mediów. Obecni byli także sekretarz powiatu Marek Martyniuk wraz ze skarbnikiem Niną Tymińską oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i naczelnicy wydziałów bielskiego starostwa powiatowego.

Korzystając z faktu, iż wciąż jeszcze trwa okres świąteczno-noworoczny, wydarzenie to rozpoczęto kolędami w języku polskim i białoruskim. Zespół „Spadczyna”, złożony
z uczennic II LO na wstępie zaśpiewał „Wśród nocnej ciszy” i „Zoriaczki jasnyje swieciat”. W dalszej części spotkania zespół jeszcze dwukrotnie prezentował się przed uczestnikami, śpiewając kolędy i piosenki. Występy te nagrodzone zostały gromkimi brawami, a starosta Snarski poświęcił im chwilę w swoim przemówieniu. Jestem szczęśliwy z tego względu, że wykonuję zajęcia, zawód, który daje dużo satysfakcji – mówił starosta. – Bo jak nie mieć satysfakcji, kiedy się patrzy na tę wspaniałą młodzież, która występuje, jak jest pięknie przygotowana, jak pięknie śpiewa. I to dodaje nam skrzydeł.

Następnie starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski podsumował trzy ostatnie lata działalności Powiatu Bielskiego. Jego wystąpienie podzielone zostało na kilka zagadnień, które zgodne były z poszczególnymi kategoriami zadań powiatu. Rozpoczynało je omówienie dokonań w zakresie edukacji, inwestycji w infrastrukturę oświatową i pozycji powiatowych placówek oświatowych na arenie krajowej. Kolejno przedstawione zostały również działania w zakresie ochrony zdrowia, rynku pracy, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz inwestycji w infrastrukturze drogowej. Podsumowanie kończyło przedstawienie działań administracji powiatowej i pozycji powiatu bielskiego wśród innych samorządów tego szczebla w kraju.

Wiele rzeczy zrobiliśmy, robimy to, do czego jesteśmy powołani – kończył swoje wystąpienie starosta Snarski, zwracają się do swoich gości. – Dziękuję współpracownikom, dziękuję wam wszystkim, którzy nas odwiedzacie, dyrektorom, przedsiębiorcom… Nie byłoby sensu naszej pracy, gdyby nie wasze wsparcie. Natomiast wierzę, że dostrzegają to i młodzież, i mieszkańcy, bo i miasto pięknieje, i powiat. I coraz lepsze warunki są do tego, by w powiecie być, rozwijać się, inwestować.

Starosta życzył zebranym, aby w nowym roku zapanował pokój, wzajemna uprzejmość
i zrozumienie.

Po jego wystąpieniu nastąpiła ceremonia otwarcia hali sportowej przy II LO. Rozpoczął ją wicestarosta Piotr Bożko, przedstawiając warunki techniczne nowego obiektu i wartość inwestycji zamykającą się kwotą 5,4 mln zł. Złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym powstała hala sportowa: burmistrzowi miasta Bielska Podlaskiego Jarosławowi Borowskiemu, jego zastępcy Bożenie Zwolińskiej oraz radnym rady miasta, radnym rady powiatu bieżącej i minionej kadencji, dyrektorowi II LO Andrzejowi Stepaniukowi, skarbnikowi powiatu Ninie Tymińskiej, naczelnikowi wydziału gospodarowania mieniem i inwestycji Andrzejowi Golonko i inspektorowi Andrzejowi Lewandowskiemu, a także autorowi projektu hali Maciejowi Pokorskiemu oraz wykonawcy budowy Andrzejowi Wróblewskiemu.

Po tym wstępie nastąpiło poświęcenie obiektu. Modlitwy odmówili obecni na uroczystości biskupi: prawosławny arcybiskup bielski Grzegorz oraz biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, który po poświęceniu hali sportowej przemówił do uczestników spotkania oraz wręczył staroście Snarskiemu krzyż drohiczyński. Po nim głos zabrał również arcybiskup bielski Grzegorz.

Obu biskupom, starostom i wszystkim osobom zaangażowanym w budowę hali podziękowania złożył dyrektor II LO Andrzej Stepaniuk. Podkreślił fakt, iż to przede wszystkim młodzież, która jest najcenniejszym i największym dobrem szkoły, będzie korzystała z tego obiektu. Zaprosił do tego również wszystkich obecnych. Po jego wystąpieniu uczniowie szkoły wręczyli kwiaty biskupom, starostom, przewodniczącemu rady powiatu Andrzejowi Leszczyńskiemu i wykonawcom projektu i budowy hali.

Kolejna część uroczystości dotyczyła wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych przez prezydenta RP dziesięciu osobom związanym z działalnością powiatu bielskiego. Srebrny krzyż zasługi otrzymał radny rady powiatu Adam Miron Łęczycki, brązowe krzyże nadano Urszuli Barbarze Kitlas - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Annie Klinickiej – dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Medale za długoletnią służbę otrzymali pracownicy starostwa powiatowego: złote - Mirosław Maksymiuk, naczelnik wydziału geodezji i katastru i Marzenna Elżbieta Perzyna, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, srebrne: Andrzej Golonko, naczelnik wydziału gospodarowania mieniem i inwestycji, Dorota Komarzewska oraz Joanna Olszówka z wydziału organizayjno-prawnego. Brązowe medale nadano Justynie Korniluk i Annie Oksztulskiej-Gryzwald. Odznaczenia wręczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Osoby, które w minionym okresie współpracowały z powiatem i przyczyniły się do jego rozwoju lub w szczególny sposób zasłużyły się wspólnocie powiatowej, odebrały z rąk starosty bielskiego Sławomir Jerzego Snarskiego pamiątkowe kryształowe obeliski w wydrukowaną dedykacją. Starosta wyróżnił w ten sposób Jana Miniuka (firma MAKSBUD), Monikę Siecińską-Jaworowską (firma SUEMPOL), Leszka Aleksiejuka (Powiatowy Zarząd Dróg), księdza Łukasza Gołębiewskiego (Caritas Diecezji Drohiczyńskiej), Annę Klinicką (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku), Andrzeja Wróblewskiego (Firma Usługowo Budowlana „Wróblewski”), insp. Wojciecha Macutkiewicza (Komenda Powiatowa Policji) oraz Wiesława Klinickiego (Zakład Mięsny KLINICCY w Brańsku). Ponadto wyróżnienie to przyznano nadleśniczemu nadleśnictwa Rudka Tadeuszowi Zawistowskiemu, który jednak w tym dniu nie mógł przybyć na uroczystość i odebrać statuetkę.

Szczególne podziękowania obaj starostowie złożyli dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janinie Mironowicz, która niebawem zakończy swoją zawodową służbę.
W przekazanym jej okolicznościowym liście napisali: - Dzięki pani ogromnej wiedzy, poświęceniu, życzliwości i pracowitości Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim stale otrzymywał wydatne wsparcie, które przekładało się na efektywną pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub powiększających swoje kwalifikacje zawodowe. Wielu mieszkańców powiatu pani działaniom zawdzięcza swoje korzystne zatrudnienie, dobrą sytuację materialną, satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy. Korzystają też na tym ich rodziny, funkcjonujące w poczuciu życiowej stabilizacji i materialnego dostatku. Pani służba przyczyniła się również do rozwoju bielskich przedsiębiorstw, posiadających stały dostęp do gotowych do podjęcia pracy, wykwalifikowanych pracowników. Wszystko to w niebudzący wątpliwości sposób wpłynęło na polepszenie sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bielskiego.

Starosta podkreślając, jak ważna jest młodzież zamieszkująca powiat bielski, wyróżnił także grupę najlepszych uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych. Upominki i dyplomy z jego rąk otrzymali: Dorota Łapińska i Jakub Skutnik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, Mateusz Ostaszewicz i Aleksandra Proniewicka z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza, Seweryn Dawidziuk i Daniel Derehajło z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego, Marta Wakulewska i Michał Tołoczko z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej oraz Jan Przybyła i Katarzyna Stosiak Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

W końcowej części uroczystości do zebranych, a nade wszystko do starostów i dyrektora II LO przemówili goście, którzy przede wszystkim gratulowali oddania do użytku nowej hali sportowej. Dyrektor szkoły Andrzej Stepaniuk z ich rąk przyjął liczne prezenty w postaci piłek do różnych dyscyplin sportu, takich jak piłka siatkowa, koszykowa i ręczna. Wręczyli je samorządowcy – wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz przedsiębiorcy. Natomiast zastępca burmiastrza miasta Bielsk Podlaski Bożena Zwolińska żartobliwie tłumaczyła się, że nie przyniosła piłek, ale samorząd miejski ofiarował szkole inny prezent: część gruntu stanowiącego dawniej własność gminy miejskiej, na której stanął fragment hali sportowej.

pd, js

Zdjęcia (91)

{"register":{"columns":[]}}