W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Realizacje zadań drogowych tematem obrad 121. posiedzenia Zarządu Powiatu

08.10.2021

Zatwierdzenie umów z gminami na realizację zadań drogowych były głównym tematem 121. posiedzenia Zarządu Powiatu.

Droga powiatowa w miejscowości Wyszki

W trakcie obrad zatwierdzono umowę z gminą Wyszki na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (Etap I). Jej przedmiotem jest określenie podstawowych zasad udziału stron w realizacji zadania realizowanego przez powiat bielski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł, z czego powiat bielski przeznaczy na ten cel 793 tys. zł. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy Wyszki oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Następnie zatwierdzono umowę z gminą Brańsk na sporządzenie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin – Widźgowo z okresem realizacji w latach 2021-2022. Podpisano również aneks do umowy z gminą Boćki na realizację zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu”.

Zarząd podjął uchwały w sprawie: zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji w 2021 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących własność Powiatu Bielskiego oraz uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu bielskiego na 2021 rok.

Ponadto zarząd przyjął informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie bielskim w 2021 r., która zostanie skierowana na najbliższą sesję rady powiatu. Rozpatrzono również i zatwierdzono wnioski naczelników wydziałów starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu o dokonanie zmian w planach finansowych.

ek