W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pięć projektów Powiatowego Urzędu Pracy

07.09.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego świadczącą usługi skierowane do osób bezrobotnych, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy. Misją urzędu jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa klientów urzędu, w tym udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaski

Urząd na aktywizację zawodową osób bezrobotnych przeznacza środki przyznawane w ramach algorytmu Funduszu Pracy oraz pozyskuje dodatkowe fundusze na realizację aktywnych form pomocy zarówno ze pochodzących ze źródeł krajowych, jak i unijnych. Obecnie urząd pracy realizuje pięć projektów i programów:

  1.  „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30 plus (VI)” – wartość projektu wynosi 5,6 mln zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4,7 mln zł. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bielskim.
  2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bielskim” – wartość projektu wynosi 3,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: w kwocie 3,1 mln zł. Celem jego realizacji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia.
  3. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi – finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy ministra właściwego do spraw pracy. Z tego źródła pozyskano kwotę 400 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc dla zwalnianych pracowników pozostającej w upadłości Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim.
  4. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” – wartość projektu realizowanego w powiecie bielskim: 2 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1,7 mln zł. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji osób dorosłych chcących z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższać umiejętności w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych.
  5. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z  potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” – wartość projektu realizowanego w powiecie bielskim wynosi 1 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 920 tys. zł. Jego celem jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji przez osoby dorosłe w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych lub kursów zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy.

 

dd, PUP