W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt budżetu na 2022 rok tematem obrad 125. posiedzenia zarządu powiatu

15.11.2021

Podjęcie uchwał zarządu powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 były głównym tematem ostatniego posiedzenia zarządu.

Banknoty

Zaplanowane na przyszły rok dochody mają wynieść ponad 71 mln zł, natomiast wydatki niecałe 80 mln zł. Założono rezerwę w wysokości 345 tys. zł, zaś deficyt w wysokości ponad 8 mln zł planuje się pokryć m.in. przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Do najważniejszych inwestycji kontynuowanych w 2022 roku należeć będą w szczególności:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 1694B od drogi wojewódzkiej nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu;
  • przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1581B Wyszki – Filipy (etap I);
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II etap);
  • i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim;
  • przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim;
  • budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewcza w Bielsku Podlaskim.

Nowe, zaplanowane na przyszły rok inwestycje to m.in.: rozbudowa drogi powiatowej nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo; wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1581B Wyszki – Filipy, etap II – odcinek Kowale – Filipy; wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1609B Rzepniewo – Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w miejscowości Rzepniewo; uruchomienie platformy e-usług administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie bielskim w 2022 roku oraz określenia regulaminu jej pracy, a także zatwierdzono wnioski naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2021 rok.


ek

{"register":{"columns":[]}}