W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowy rzecznik konsumentów zaprasza

24.11.2021

Do zadań powiatowego rzecznika konsumentów należy organizowanie i prowadzenie poradnictwa konsumenckiego poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie mediacji w załatwianiu spraw konsumenckich. Zakres działania powiatowego rzecznika konsumentów określa ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Galeria handlowa

Powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku Podlaskim działa w strukturze Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46, gdzie przyjmuje klientów w pokoju nr 317 (III piętro), tel. 85 833 26 35, e-mail: rzecznik@starostwo.pl.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  • podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym, mających na celu poszerzenie wiedzy konsumenckiej, szczególnie prowadzenie edukacji młodzieży szkolnej.

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta. Nie ma uprawnień do kontroli, wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien, rzecznik może służyć konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystywać uprawnienia procesowe.

Jeśli mamy problem z załatwieniem reklamacji, wyegzekwowaniem roszczeń z tytułu wadliwie wykonanego dzieła, różnego rodzaju usług, odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa bądź o kredyt konsumencki, przygotowaniem pozwu do sądu w sprawach konsumenckich to możemy zgłosić się po poradę do rzecznika konsumentów. Poradę można uzyskać bezpośrednio w biurze powiatowego rzecznika konsumentów, drogą telefoniczną lub mailową.

UOKiK udostępnia również w Internecie poradnik, gdzie są  opisane tryby załatwiania reklamacji oraz odstąpienia od umowy (zakupu) zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy.

 

ms, wch

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}