W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie zarządu Związku Powiatów Polskich

20.11.2023

W dniach 16 i 17 listopada br. w Pruszkowie obradował zarząd Związku Powiatów Polskich. W posiedzeniu wziął udział wiceprezes Związku, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski. Omawiano kwestie finansowe związane z finansowaniem działalności powiatów w 2024 r. w zakresie oświaty, finansowania opieki zdrowotnej oraz kwestie legislacyjne pozostające do wdrożenia w nowej kadencji parlamentu RP.

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, 16-17 listopada 2023 r., Pruszków

Zarząd ZPP omówił problemy dotyczące finansowania powiatów, skupiając się przede wszystkim na kwestii podziału subwencji oświatowej w 2024 r.

Prezes zarządu ZPP Andrzej Płonka przedstawił relację z rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dotyczyły one najpilniejszych oczekiwań szpitali powiatowych koniecznych do realizacji do końca 2023 r., takich jak: zapłaty za wszystkie nadwykonania usług medycznych, zapłaty za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r., zmiany wycen i poprawy rentowności, uregulowania zasad nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ponadto dyskutowano nad projektem utworzenia lokalnych centrów zdrowia, poruszonym już podczas zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polskich w czerwcu br. Projekt ten opiera się na wprowadzeniu głębokich zmian systemowych, które umożliwią wykorzystanie potencjału małych i średnich szpitali poprzez przekształcenie tych podmiotów lub ich konsorcjów w lokalne centra zdrowia. Ich zadaniem byłoby np. prowadzenie podstawowych oddziałów szpitalnych (wewnętrznego, chirurgii ogólnej planowej, pediatrycznego oraz ginekologiczno-położniczego), prowadzenie opieki długoterminowej, w tym świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych, opieki psychologicznej i psychiatrycznej, koordynacji leczenia pacjentów w innych ośrodkach  poprzez opiekuna pacjenta przy współpracy z POZ, koordynacji współpracy z innymi podmiotami na obszarze działania lokalnego centrum zdrowia w zakresie jego działania (np. domy pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej itp.), współpracy z POZ.

W związku z rozpoczętą nową kadencją Sejmu i Senatu RP zarząd ZPP omówił strategię współpracy z nowym rządem oraz kwestię postulatów zmian legislacyjnych, które skierowano do wszystkich sejmowych klubów partyjnych. Dotyczyły one głównie projektów ustaw zmierzających do ustabilizownia dochodów własnych powiatów, regulacji przepisów regulujących sprawy edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury (np. rekategoryzacji dróg, zniesienia obowiązku corocznego ustalania stawek opłat z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów), ochrony środowiska oraz zmian systemowych (np. przekazania powiatom mienia Skarbu Państwa).

Ponadto członkowie zarządu ZPP zapoznali się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu.

 

pd

źródło: www.zpp.pl, www.wartowiedziec.pl

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}