W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

15.09.2021

14 września br. przy udziale starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i wicestarosty Piotra Bożko, samorządowców oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski przemawia na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach związanych z rynkiem pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rynku pracy oraz przedstawiciele samorządów działających na terenie powiatu bielskiego. Przewodniczącym rady został wybrany Marek Martyniuk, reprezentujący zarządu powiatu, a wiceprzewodniczącą Alina Jurczuk - przedstawicielka Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z przepisami prawnymi określającymi funkcjonowanie rady, sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz działaniami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Zakres działania powiatowej rady rynku pracy obejmuje m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków tego funduszu na finansowanie  programów dotyczących promocji zatrudnienia, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy oraz opiniowanie wniosków o jego odwołanie. Ponadto rada opiniuje celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany ich realizacji, a także celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

ap, PUP

Zdjęcia (3)