W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady zarządu powiatu

20.01.2022

20 stycznia br. odbyło się 134. posiedzenie zarządu powiatu bielskiego.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim - grafika

Podczas obrad zarząd podjął uchwały w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji w 2021 r.:

  • Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski,
  • Stowarzyszeniu Pomocy – Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim.

Zapoznano się, a następnie przyjęto następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim za czwarty kwartał 2021 r.,
  • sprawozdanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ze zbytego w II półroczu 2021 r. majątku trwałego,
  • informację o wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
    w Bielsku Podlaskim, za okres II półrocza ub. roku.

Zarząd zapoznał się również z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w budżecie powiatu bielskiego na 2022 r. oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu.

ek

 

{"register":{"columns":[]}}