W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obowiązek ponoszenia opłat za pobyt w DPS

27.01.2022

W sytuacji, w której członek rodziny z uwagi na różne okoliczności musi zamieszkać w domu pomocy społecznej, rozpoczyna się procedura związana z jego umieszczeniem w tej placówce oraz ustaleniem kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Problematykę z tym związaną reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami opłata zostaje ustalona w decyzji wydanej przez organ gminy właściwej dla osoby kierowanej do domu pomocy społecznej. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Wysokość opłat zależy w głównej mierze od dochodu mieszkańca, dlatego za te same usługi mieszkańcy mogą wnosić różne należności.

Przepis art. 61 ust. 1 ustawy wymienia osoby zobowiązane do wnoszenia opłat. Są to w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Przyjęta zasada kolejności oznacza więc, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w DPS nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a jeszcze w dalszej na gminie.

O regule kolejności nie ma mowy w sytuacji wystąpienia obowiązku ponoszenia opłat przez kilkoro zstępnych. Każdy z nich ma taki sam obowiązek ponoszenia opłat, a jedynie różnicować ich może kryterium dochodowe. Wysokość zobowiązań finansowych ustalona jest w umowie zawartej z małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi i osobami, które chcą wnosić opłatę fakultatywną oraz kierownikiem ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której opłata dotyczy.

 

oprac. MS na podstawie informacji z Dziennika Warto Wiedzieć

{"register":{"columns":[]}}