W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

05.10.2021

Rada powiatu podczas wrześniowej sesji uchwaliła nowy regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat bielski.

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

W stosunku do uprzednio obowiązującego regulaminu wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia wykazu stanowisk kierowniczych w szkole, dla których obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększającą się liczbą oddziałów i liczbą zawodów w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
  • uszczegółowienia obowiązujących kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom,
  • wprowadzenia zapisu umożliwiającego zwiększenie dodatku motywacyjnego w związku z pełnieniem funkcji związanej z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich,
  • zwiększenia dodatku opiekuna stażu z 2% na 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
  • zwiększenia dodatku za trudne warunki pracy z 4% na 6% wynagrodzenia zasadniczego,
  • ustalenia przedziału dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły do 8 oddziałów.

ek, pd