W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie bielskim

18.01.2022

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Bielski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Logo nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Bielski ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których nieodpłatnie udzielana jest pomoc prawna oraz świadczone poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze pięciu dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie.

Uprawniona do korzystania z tych usług może być każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Bielskim – w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, pokój nr 010, tel. 85 833 26 56:
– w poniedziałki w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela radca prawny,
– we wtorki w godzinach od 7.30 do 11.30 – porad prawnych udziela adwokat,
– w środy w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela radca prawny,
– w czwartki w godzinach 7.30 do 11.30 – porad prawnych udziela adwokat,
– w piątki w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela radca prawny.

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Bielski powierzył Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” z siedzibą w Rzeszowie, pl. Kilińskiego 2, wyłonionej w otwartym konkursie ofert – w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, pokój nr 010, tel. 85 833 26 56, nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczą adwokaci:
– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 11.30,
– we wtorki w godzinach od 11.30 do 15.30,
– w środy w godzinach od 7.30 do 11.30,
– w czwartki w godzinach 11.30 do 15.30,
– w piątki w godzinach od 7.30 do 11.30.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zapisy telefoniczne pod nr. tel. 85 833 26 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod adresem e-mail darmoweporadnictwo@starostwo.pl.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym w tym materiały udostępnione dla obywateli można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

opr. sb, ms

{"register":{"columns":[]}}