W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór w programie dotacyjnym „Niepodległa” 2023

31.01.2023

Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 na dofinansowanie organizacji wydarzeń w 2023 roku. Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Ilustracja - obraz J. Kossaka Cud nad Wisłą

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Niepodległa” 2023 wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym i edukacyjnym upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2023 roku wynosi 6 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 • archiwa państwowe,
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze,
 • uczelnie wyższe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu można realizować następujące zadania:

 • wystawy wraz z katalogami, 
 • rekonstrukcje historyczne,
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich),
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników,
 • murale,
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie, takim jak np.: budynek czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Wnioski można składać do dnia 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59. Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia do 20 listopada 2023 roku.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl. Więcej informacji znajduje się na stronie www.niepodlegla.gov.pl.

 

źródło: www.wartowiedziec.pl

{"register":{"columns":[]}}