W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kilka słów o XXXVI sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

30.11.2022

29 listopada br. odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

XXXVI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na wstępie głos zabrał starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, który przedstawił sprawozdanie z prac zarządu w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. Środki finansowe przekazane przez PFRON na działalność rehabilitacyjną Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w bieżącym roku wynoszą łącznie 1.450.176 zł, zaś dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej to obecnie 25.896 zł.

Kolejnym punktem obrad było poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowach na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów dzierżawy tych samych części nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego oraz kolejnych umów najmu tych samych części nieruchomości będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/208/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu. Dotyczy ona współfinansowania pomocy ukraińskim poszkodowanym wskutek wojny.

Radni zatwierdzili również ramowy plan pracy rady powiatu oraz jej komisji stałych na kolejny rok. Ponadto jednogłośnie przyjęli zmiany w budżecie Powiatu Bielskiego na 2022 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026.

Na zakończenie radni zapoznali się z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz osób zobligowanych do ich złożenia staroście: wicestarosty, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

 

ek

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}