W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inwestycje drogowe Powiatu Bielskiego w 2022 r.

27.01.2023

Podczas spotkania noworocznego 24 stycznia br. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski dokonał podsumowania działalności samorządu powiatowego podczas ostatnich trzech lat, szczególną uwagę zwracając na miniony rok 2022. Jedną z dziedzin, która zawsze wywoływała zainteresowanie mieszkańców powiatu jest realizacja inwestycji drogowych i rozwój sieci dróg powiatowych. W niniejszym artykule zaprezentujemy zatem, jakie inwestycje w tym zakresie zrealizowano w ubiegłym roku.

Grafika - zdjęcia dróg

Powiat Bielski w 2022 r. zarządzał 618 km dróg, z czego 593 km stanowiły drogi pozamiejskie. Pozostałe 25 km to ciągi komunikacyjne położone w granicach administracyjnych miast Bielsk Podlaski i Brańsk. Ponadto pod zarządem powiatu znajdowało się 60 obiektów mostowych. Drogi te są uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu ponadlokalnym i to głównie one na co dzień są wykorzystywane przez mieszkańców naszego powiatu jako dojazd do miejsc pracy, zamieszkania, siedzib gmin i powiatu. Zadania związane z ich utrzymaniem realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

W 2022 roku przebudowano/rozbudowano 4 odcinki dróg powiatowych o całkowitej długości 8,57 km oraz przebudowano jednej most na przepust w pobliżu miejscowości Dębowo. Wykonano również 7 dokumentacji na przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych o łącznej wartości  620.492,87 zł.

Szczegółowa lista zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu (długość 1,383 km) na kwotę 770.257,65 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo (długość 0,317 km) na kwotę 2.142.833,76 zł w ramach Rezerwy Subwencji ogólnej Państwa;
 3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (Etap I) na kwotę 1.082.383,79 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz na kwotę 5.057.742,70 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 5. Remont drogi powiatowej Nr 1573 B odcinek od drogi powiatowej Nr 1570 B w kierunku miejscowości Markowo o długości 1,7 km na kwotę 571.371,27 zł;
 6. Remont drogi powiatowej Nr 1603B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 689 do miejscowości Szczyty-Dzięciołowo o długości 0,4 km na kwotę 184.133,21 zł;
 7. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1596B Stryki – do drogi wojewódzkiej Nr 659 na kwotę 86.558,79 zł;
 8. Dokumentacja na przebudowę ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową na kwotę 36.000,00 zł;
 9. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy, Etap II – odcinek Kowale – Filipy na kwotę 96.802,35 zł;
 10. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule – Gredele na kwotę 113.283,00 zł;
 11. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w miejscowości Pulsze na kwotę 39.360,00 zł;
 12. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin – Widźgowo na kwotę 99.403,33 zł;
 13. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły na kwotę 149.085,40 zł;
 14. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1611B – ulica Widowska w Bielsku Podlaskim długości ok. 0,24 km na kwotę 298.425,38 zł;
 15. Remont drogi powiatowej Nr 1697B w miejscowości Olendy na kwotę 239.431,80 zł;
 16. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie SP w miejscowości Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów) na kwotę 505.441,98 zł w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 17. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B w Wyszkach w rejonie Szkoły Podstawowej – poprawa bezpieczeństwa (wypłata odszkodowań) na kwotę 7.634,00 zł;
 18. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia (wypłata odszkodowań) na kwotę 12.148,70 zł w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 19. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie szkoły na ul. Bielskiej w Orli – droga powiatowa Nr 1654B na kwotę 84.478,86 zł

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie: 11.576.776 zł. Do wykonania wyżej wymienionych zadań pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych:

 1. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.453.105,96 zł,
 2. z dotacji z rezerwy subwencji ogólnej państwa – 1.062.500,00 zł,
 3. z dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego – 2.960.605,32 zł,
 4. z Nadleśnictwa Rudka w kwocie 196.397,66 zł.

Część zadań zrealizowano we współpracy z samorządami gminnymi, które wsparły Powiat Bielski swoimi środkami:

 1. Miasto Bielsk Podlaski – 68.000,00 zł,
 2. Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.071.000,38 zł,
 3. Gmina Orla – 209.348,95 zł,
 4. Gmina Wyszki – 334.622,00 zł,
 5. Gmina Brańsk – 1.277.633,99 zł.

Ponadto w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim zrealizowano  Platformę e-usług administracji publicznej, umożliwiającą załatwianie szeregu spraw administracyjnych drogą elektroniczną bez konieczności składania wniosków w formie pisemnej. Wartość zadania wyniosła 2.059.032,30 zł przy udziale 85% środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jednostka ta dokonała również zakupu pojazdów Opel Novano (146.890,00 zł) oraz Fiat Ducato (134 075,00 zł).

pzd

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}