W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

III sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

03.06.2024

3 czerwca br. na kolejnej sesji obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Wśród tematów, którymi zajmowali się radni, znalazły się sprawozdania i informacje, powołanie komisji konkursowej do wyboru dyrektora bielskiego szpitala, sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami i kwestie finansowe.

III sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Najprzyjemniejszą częścią obrad stało się rozpatrzenie informacji dyrektorów dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego z ubiegłorocznej działalności – Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Obie te jednostki mogą zostać uznane za wzorcowe. Nic więc dziwnego, że zarówno radni, jak i starosta Sławomir Jerzy Snarski wraz z wicestarostą Piotrem Bożko dziękowali obecnym na sesji dyrektorom Annie Klinickiej i Zenaidzie Profiruk, podkreślając ich wyjątkowe zaangażowanie i osiągane rezultaty pracy. Obie panie z kolei nie szczędziły słów podziękowań za wsparcie udzielane im zarówno przez władze powiatu, jak i kierowników innych jednostek powiatowych.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac zarządu powiatu, przedstawionym przez starostę Sławomira Jerzego Snarskiego. Ważnym punktem porządku obrad stało się również podjęcie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2023.

Ze sprawami zarządzania bielskim szpitalem wiązała się kwestia wyboru jego nowego dyrektora. 23 maja br. zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Z prośbą o rozwiązanie umowy zwrócił się w tej sprawie Mirosław Reczko. W ślad za tym podjęto również uchwałę wyznaczającą Arsalana Azzaddina (dotychczasowego zastępcę) do pełnienia obowiązków dyrektora SPZOZ. Kolejnym aktem prawnym w tym zakresie stała się zatem podjęta podczas sesji uchwała rady powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora zakładu. W skład siedmioosobowej komisji weszło sześciu przedstawicieli rady powiatu (w tym jeden lekarz) oraz przedstawiciel rady społecznej SPZOZ.

W dalszej części obrad rada podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ.

Sesję zakończyło podjęcie uchwał rady powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

pd

Zdjęcia (14)

{"register":{"columns":[]}}