W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dalsza cyfryzacja procesu budowlanego

09.09.2021

Cyfryzacja procesu budowlanego zakłada stopniowe przechodzenie z formy papierowej na elektroniczną podczas wypełniania i składania zawiadomień oraz wniosków niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Ma stanowić ułatwienie dla uczestników procesu budowlanego – inwestorów i architektów. Odejście od tradycyjnej formy papierowej pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie niezbędnych procedur administracyjnych.

Baner - e-budownictwo

Pierwszy etap cyfryzacji nastąpił w lutym 2021 r. i dzięki niemu można w formie elektronicznej złożyć m.in.: wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych czy też oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pierwszego lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, dokonująca dalszej cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce.

Znowelizowany został art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego oraz dodane do tego przepisu ustępy 2b-2e. Zmiany te umożliwiają złożenie elektronicznego wniosku w następującym zakresie:
• odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
• pozwolenie na budowę,
• wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
• zmianę pozwolenia na budowę,
• wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
• wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
• zakończeniu budowy,
• pozwolenie na użytkowanie.

Również od 5 lipca 2021 r. można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Składanie wniosków i zgłoszeń wymaga często dołączenia stosownych dokumentów. Dotychczas niezbędne było złożenie ich w oryginale, a niektórych w formie odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Od 1 lipca 2021 r. ułatwieniem jest możliwość dołączania do wniosków i zgłoszeń kopii załączników zamiast ich oryginałów. Dotyczy to m.in. takich dokumentów jak decyzja o warunkach zabudowy, umowa urbanistyczna czy oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. Z uwagi na tę zmianę  przewidziano również zmiany w zakresie projektu budowlanego. Zgodnie z dodanym art. 34 ust. 3f  pkt 2 Prawa budowlanego, możliwe będzie sporządzenie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) także w postaci elektronicznej.

Elektroniczne formularze są dostępne na portalu e-Budownictwo prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wybrany wniosek można wypełnić online, bez konieczności jego wydruku oraz dołączyć do niego wymagane załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wypełniony formularz podpisuje się za pośrednictwem platformy ePUAP, np. przy wykorzystaniu profilu zaufanego, a następnie przesyła do właściwego urzędu.

Aktualnie trwają również prace nad wprowadzeniem elektronicznego dziennika budowy (EDB).

Warto pamiętać, że złożenie wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej jest fakultatywne. Nadal istnieje możliwość załatwienia sprawy w tradycyjnej formie papierowej.

 

ms