W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Brański Dom Pomocy Społecznej w 2023 r.

06.06.2024

Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni mogli zapoznać się z informacją z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za 2023 r. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła im obecna podczas obrad dyrektor jednostki Anna Klinicka. Rozpatrywane sprawozdanie spotkało się z bardzo przychylną opinią radnych i przedstawicieli władz powiatu.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Bielskiego, której celem jest zapewnienie całodobowej opieki osobom wymagającym pomocy bytowej, opiekuńczej, wspomagającej i edukacyjnej. Placówka przeznaczona jest dla 74 osób w podeszłym wieku oraz 40 osób przewlekle somatycznie chorych.

W ub. roku z usług DPS skorzystało łącznie 151 osób. Na koniec 2023 r. zamieszkiwało w nim 114 osób, w tym 38 kobiet i 76 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 70,4 lat. Najmłodsza z nich miała 33 lata, a najstarsza 94 lata. Są oni bardzo zróżnicowani pod względem zdrowotnym. Aż 40 z nich pozostaje w ciężkim stanie zdrowia, wymagając wzmożonej opieki i pielęgnacji. Stan zdrowia 38 mieszkańców ocenia się na średniociężki, natomiast doraźnej opieki i pielęgnacji wymaga 36 osób z lekkimi schorzeniami. Opiekę zdrowotną zapewnia im przychodnia SPZOZ w Bielsku Podlaskim, filia w Brańsku, która znajduje się na terenie placówki. Personel pielęgniarski (5 pielęgniarek) utrzymuje stały kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu. DPS zapewnia zaopatrzenie w niezbędne leki, środki opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Mieszkańcom zapewnia się również dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, korzystając przede wszystkim z usług bielskiego SPZOZ oraz NZOZ-ów. W ub. roku mieszkańcy skorzystali z 367 wizyt lekarzy specjalistów. Ponadto mają oni zapewniony dostęp do opieki psychologicznej.

DPS świadczy podopiecznym usługi rehabilitacyjne, realizowane przez fizjoterapeutę w oparciu o program rehabilitacji leczniczej. Program ten obejmuje ćwiczenia dostosowane do schorzeń i dysfunkcji mieszkańców, m.in. zabiegi po udarach mózgu, naukę chodu, fizjoterapię w nietrzymaniu moczu, w chorobie Parkinsona, rehabilitację oddechową po przebytym Covid-19 itd. Do zajęć, zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych przeznaczone są gabinety fizjoterapii i hydroterapii, sala gimnastyczna. Zapewnia się również rehabilitację przyłóżkową. W ub. roku przeprowadzono łącznie 45 696 ćwiczeń i 1173 masaży.

Warunki bytowe zapewnianie przez placówkę można określić jako komfortowe. Budynki pozbawione są barier architektonicznych, wyposażone w podjazdy i windę. Wszystkie pomieszczenia, łącznie z łazienkami i toaletami, przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje 24 pokoi jednoosobowych, 30 dwuosobowych i 10 trzyosobowych. Mogą oni korzystać z sal telewizyjnych lub prywatnego sprzętu rtv w pokojach. Pomieszczenia mieszkalne sprzątane są raz dziennie, placówka zaopatruje mieszkańców w bieliznę pościelową i ręczniki. Odzież prana jest codziennie. Wszystkie pomieszczenia podlegają okresowym remontom.

Wyżywienie mieszkańcom zapewnia własna kuchnia. Standardowo mogą oni korzystać z trzech posiłków dziennie, jedynie u niektórych osób w uzasadnionych przypadkach medycznych przepisane jest spożywanie 5 posiłków. Zapewnia się im również specjalne diety: lekkostrawną, cukrzycową, wysokowapniową, bezmleczną, wysokoenergetyczną i zmiksowaną. Najciężej chorzy karmieni są przez opiekunów.

Mieszkańcom DPS zapewnia się pełnię przysługujących im praw, w tym poszanowania ich godności, intymności, prawa do życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej i innych. Zapewnione jest bezpieczne przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz  zaspokajanie potrzeb religijnych. Mają oni również prawo do samoorganizowania się i uczestniczenia w pracach samorządu jednostki. Ponadto pensjonariuszy stymuluje się do udziału w terapii zajęciowej i zajęć kulturalno-oświatowych. Mieszkańcy uczestniczą w licznych uroczystościach, konkursach, wydarzeniach muzycznych, teatralnych i wycieczkach.

Wszystkie te zadania realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę. DPS zatrudnia 80 pracowników, z czego 52 osoby pracują bezpośrednio z mieszkańcami. Ponadto na umowę-zlecenie w 2023 r. pracowało dwóch kapelanów i radca prawny. Pracownicy są doskonale przygotowani zawodowo do realizacji swoich zadań, a ponadto stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy i szkolenia.

Roczny koszt działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za 2023 r. wyniósł 8.100.989,40 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to kwota 5.571,00 zł. W większości przypadków ich pobyt współfinansowanych jest przez rodziny i samorządy gminne.

Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za 2023 r. została opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego.

pd

{"register":{"columns":[]}}