W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

6. posiedzenie Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

19.06.2024

19 czerwca br. na szóstym z kolei posiedzeniu obradował zarząd powiatu. Członkowie zarządu debatowali nad sprawami drogowymi, oświatowymi i finansowymi. Jednym z tematów była również reprezentacja Powiatu Bielskiego w Radzie Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim

Posiedzenie rozpoczęto rozstrzygnięciem spraw związanych z zarządzaniem drogami publicznymi. Zatwierdzono projekt wniosku składanego do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności działki położonej w obrębie Miasta Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada, wchodzącej w skład ciągu byłej drogi powiatowej Nr 1574B Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada – Augustowo – Wyszki – Topczewo. Z powodu nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości zarządca tej drogi, tj. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, nie może złożyć wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności. Formalnie droga ta nadal pozostaje we władaniu Skarbu Państwa, zatem wojewoda podlaski może wydać stosowną decyzję pod adresem Powiatu Bielskiego.

W dalszej kolejności zarząd powiatu wydał opinie poprzedzające postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych:

  1. „Rozbudowa ulicy Bolesława Prusa w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną”,
  2. „Rozbudowa ulicy Złotej w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną”,
  3. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim”.

W kategorii spraw oświatowych zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia osoby wyznaczonej do pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim do składania oświadczeń woli. Kolejną podjętą uchwałą dotyczącą kierowania tą placówką była uchwała zatwierdzająca wyniki konkursu na stanowisko jej dyrektora.

Blok spraw oświatowych zamknęło podjęcie uchwały ustalającej stawki czynszu za najem miejsc noclegowych w Internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Zarząd powiatu wyznaczył Macieja Bobla do reprezentowania go w Radzie Partnerstwa do spraw przygotowania i wdrożenia Strategii IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.

Osobną kategorią spraw rozpatrywanych podczas posiedzenia zarządu powiatu były kwestie finansowe. Poddano analizie i zatwierdzono wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz inspekcji i straży w sprawach dotyczących dokonania zmian w planach finansowych na rok bieżący. Konsekwencją dokonanych zmian było podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego.

pd

{"register":{"columns":[]}}