W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

182. posiedzenie zarządu powiatu

27.01.2023

26 stycznia br. na 182. posiedzeniu w trybie zdalnym obradował zarząd powiatu bielskiego.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim - herb

W trakcie obrad zarząd zatwierdził projekt porozumienia o współpracy pomiędzy Podlaską Federacją Sportu z siedzibą w Białymstoku a Powiatem Bielskiem, w związku z realizacją programu Szkolny Klub Sportowy na 2023 r. organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego wcześniej konkursu I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim zakwalifikowały się do programu.

Konsekwencją tego było podjęcie uchwał zarządu w sprawie upoważnień dyrektorów wyżej wymienionych placówek do realizacji zadań w ramach ministerialnego projektu.

Zaakceptowano sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji w 2022 r. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wparcia „Małe Marzenia” z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Powiat Bielski dofinansował realizację zadań przyznając wspomnianym stowarzyszeniom w ubiegłym roku łączną kwotę 7 tys. zł.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023 nauczyciela emeryta na stanowisku psychologa.

Na zakończenie zatwierdzono zmiany w planie finansowym starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, czego konsekwencją było podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 r.

Podjęto również uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za IV kwartał 2022 r.

ei

{"register":{"columns":[]}}