W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

126. posiedzenie zarządu powiatu

19.11.2021

Osiemnastego listopada br. na 126. posiedzeniu obradował zarząd powiatu. Podjął on uchwały w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji w 2021 roku Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Kołu Gospodyń Wiejskich „Strabella Moja Mała Ojczyzna w Strabli” z siedzibą w Wyszkach.

Herb powiatu bielskiego

W trakcie posiedzenia przyjęto projekty uchwał rady powiatu będące przedmiotem obrad najbliższej sesji rady:

  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2021 rok,
  • projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2021-2025,
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/125/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu Rady Powiatu, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, radnym – nieetatowym członkom Zarządu Powiatu, przewodniczącym komisji i radnym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Zapoznano się również z raportem za lata 2019-2020 z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Orla.

Ponadto rozpatrzono oraz zatwierdzono projekt pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyboru wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia, a także projekt pisma do wojewody podlaskiego w sprawie dofinansowania poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w okresie od 2011 do 2020 roku.

Podczas obrad zatwierdzono również zmiany w planie finansowym starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, czego konsekwencją było podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 rok.

 

ek

{"register":{"columns":[]}}