W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obszar C zadanie 3

Pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci: osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z potwierdzoną opinią lekarza eksperta PFRON stabilnością procesu chorobowego oraz rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia

Materiały

Wniosek C3
Wniosek​_AS​_C3.pdf 0.18MB
propozycja specyfikacji i kosztorysu
Aktywny​_samorzad​_-​_propozycja​_specyfikacji​_i​_kosztorysu​_C3​_O.pdf 0.25MB
specyfikacja i kosztorys
Aktywny​_samorzad​_-​_Specyfikacja​_i​_kosztorys​_C3​_K.pdf 0.24MB
klauzula informacyjna
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.08MB
lista załączników
Lista​_załączników​_do​_wniosku​_Obszar​_C​_3.pdf 0.10MB
oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie​_-​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_-​_zał​_3.pdf 0.12MB
odwołanie pełnomocnictwa
odwołanie​_pełnomocnictwa.pdf 0.07MB
oświadczenie o dochodach
Oświadczenie​_o​_dochodach​_-​_zał​_1.pdf 0.16MB
uzasadnienie wniosku
UZASADNIENIE​_WNIOSKU.pdf 0.05MB
wzór pełnomocnictwa
wzór​_pełnomocnictwa.pdf 0.09MB
zał 2f do wniosku obszar C3 i C4
zał​_2f​_do​_wniosku​_zaświadczenie​_lekarskie​_-​_Obszar​_C3​_i​_C4.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}