W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dział pomocy rodzinie i świadczeń

Materiały

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Kutnie w sprawie wprowadzenia „Procedur przyznawania świadczeń i obiegu dokumentów oraz ich wzorów w PCPR w Kutnie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
Zarządzenie-dyrektora-PCPR-Kutno.pdf 0.23MB
Procedury przyznawania świadczeń i obiegu dokumentów oraz ich wzorów w PCPR w Kutnie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Procedury-przyznawania-świadczeń-i-obiegu-dokumentów-oraz-ich-wzorów-w-PCPR-w-Kutnie-z-zakresu-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastępczej.pdf 0.58MB
Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy
Wniosek-o-zatrudnienie-osoby-do-pomocy.docx 0.02MB
Wniosek o środki na remont
Wniosek-o-środki-na-remont.doc 0.05MB
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka
Wniosek-o-przyznanie-świadczenia-na-pokrycie-kosztów-związanych-z-przyjęciem-dziecka.doc 0.03MB
Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem losowym
Wniosek-o-przyznanie-świad-na-pokrycie-kosztów-zw-ze-zd-losowym.doc 0.03MB
Wniosek o przyznanie środków na utrzymanie lokalu lub domu
Wniosek-o-przyznanie-środ-na-utrzymanie-lokalu-lub-domu.doc 0.04MB
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-POMOCY-NA-KONTYNUOWANIE-NAUKI.doc 0.07MB
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego RZ
WNIOSEK-o-przyznanie-dodatku-wychowawczego-RZ.doc 0.05MB
Wniosek o pomoc na usamodzielnienie
Wniosek-o-pomoc-na-usamodzielnienie-akt.doc 0.04MB
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku
Wniosek-o-dofinansowanie-do-wypoczynku.doc 0.04MB
Wniosek na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie pomocowej
Wniosek-nas-pokrycie-kosztów-utrzymania-w-rodzinie-pomocowej.doc 0.04MB
Wniosek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w RZ
Wniosek-na-pokrycie-kosztów-utrzymania-dziecka-w-RZ​_(1).doc 0.07MB
Oświadczenie rodzica o sytuacji materialno-bytowej
OŚWIADCZENIE-rodzica-o-sytuacji-matbyt​_.docx 0.02MB
Indywidualny-program-usamodzielnienia
Indywidualny-program-usamodzielnienia.doc 0.08MB
Wniosek o przyznanie dodatku dla dziecka niepełnosprawnego
Wniosek-o-przyznanie-dodatku-dla-dziecka-niepełnospr.doc 0.03MB
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego POW
WNIOSEK-o-przyznaine-dodatku-wychow-POW.doc 0.06MB
Wniosek o pomoc na zagospodarowanie
Wniosek-o-pomoc-na-zagospodarowanie-akt.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}