W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie jest jednostką budżetową Powiatu Kutnowskiego realizującą zadania samorządu powiatowego w szczególności z zakresu:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  (Dz.U. 2023 poz. 901)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997; Nr 123; poz. 776 ze zm.)
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 , poz. 887 z poźn. zm.)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 , poz. 1493 z późn. zm.)

Centrum funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr 21/IV/99 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

{"register":{"columns":[]}}