W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Ogrzewasz swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe głównie paliwem gazowym, a twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł? Wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, ogrzewanego głównie paliwem gazowym, a przeciętny miesięczny dochód waszego gospodarstwa to nie więcej niż 1500 zł na osobę? Jeśli tak, możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez internet lub w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Na czym to polega

Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

 • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
 • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

 

Kto może złożyć

Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • mieszka i przebywa w Polsce,
 • jest obywatelem Polski lub
 • jest cudzoziemcem, który ma:
  • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
  • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
  • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
Kto nie może złożyć

Nie składaj wniosku, jeśli:

 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.
Co musisz przygotować

Dane do wniosku:

 • dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego:
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL,adres gospodarstwa domowego,
 • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz:
  • adrese-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
  • numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
 • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać zwrot podatku,
 • fakturę VAT i dowód  jej opłacenia – w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe,
 • informację o dacie otrzymania faktury i jej numer – jeśli złożysz wniosek w marcu 2024 roku lub później.

 

Gdzie składasz wniosek

Wniosek składasz w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko lub w Urzędzie Gminy Kłodzko

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko, jak to możliwe i prześle ci informację na podany adres e-mail.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)

 

{"register":{"columns":[]}}