W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach programu "Gmina Kłodzko bez przemocy!"

"Gmina Kłodzko bez przemocy!"- baner

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w okresie: czerwiec - grudzień 2023 r. realizował projekt: "Gmina Kłodzko bez przemocy!", w ramach Programu Osłonowego: "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie" edycja 2023. Jednym z działań projektowych było przeprowadzenie badań ankietowych w środowisku lokalnym i stworzenie raportu dotyczącego "grup ryzyka". Badania przedstawiają skalę znajomości problematyki przemocy domowej w Gminie Kłodzko.
W ankiecie brało udział 824 osoby, w tym 536 kobiet i 288 mężczyzn.

Osoby ankietowane uznały w zdecydowanej większości, że przemoc jest na tyle ważnym problemem, że należy się nim zajmować, a wpływ na zachowania przemocowe w rodzinie ma alkoholizm lub narkomania, zdrowie psychiczne, wychowanie (powielanie scenariusza), bezrobocie, a także warunki materialne. Ankietowani w zdecydowanej większości wiedzą także co to jest procedura "Niebieskie Karty", oraz kto jest uprawniony do jej uruchomienia: Policja, pomoc społeczna,  placówka szkolna, przedstawiciel ochrony zdrowia. Większość uczestników ankiet dostrzega konieczność istnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, oraz zna instytucje lub osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy. Ankietowani w zdecydowanej większości uważają, że osoby które doświadczyły przemocy domowej mogą takie wzorce zachowań przenosić na swoje życie rodzinne. Badani w znacznej części nie zgadzają się ze zdaniem, że przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego oraz zdecydowanie uważają, że sprawcę trzeba odizolować od ofiary i poddawać oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym. Niemal wszyscy ankietowani zgadzają się ze stwierdzeniem: "odrzucam przemoc jaki sposób rozwiązywania konfliktów w domu",

Podsumowując dane z ankiet zaobserwować można, że zjawisko przemocy w Gminie Kłodzko jest powszechnie znane, a najbardziej rozpoznawalną formą przemocy jest przemoc psychiczna oraz fizyczna. Należy jednak mieć na uwadze, że różne formy przemocy współwystępują
i trudno mówić o nich w oddzielnych kategoriach. Ankietowani w zdecydowanej większości wiedzą kogo należy powiadomić w przypadku, gdyby doznawali przemocy domowej. Wyniki ankiety wskazują też na korelację pomiędzy nadużywaniem alkoholu lub narkomanią,
a przemocą w rodzinie. Respondenci uznają, że przemoc nie jest uzależniona od statusu społeczno-ekonomicznego rodziny. Analizując dane ankietowe trudno jednoznacznie wskazać "grupy ryzyka". Przemoc domowa jest w naszym kraju nadal zjawiskiem tabu i w dużym stopniu niedoszacowanym, bo wiele jej przypadków nie wychodzi na jaw.

Obowiązek przeciwdziałania przemocy domowej spoczywa na samorządach lokalnych. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizując projekt: "Gmina Kłodzko bez przemocy!" podejmuje działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej. 

 

Opracowała: Anna Borak-Kula - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko. 

{"register":{"columns":[]}}