W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Jak złożyć wniosek przez ePUAP?

Wniosek elektroniczny o dodatek elektryczny można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

Jak złożyć elektronicznie wniosek o dodatek elektryczny w ePAUP?

Niezbędne jest zalogowanie się do portalu ePUAP. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. I wyślij w tym trybie do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminay Kłodzko list elektroniczny. Wniosek online o dodatek elektryczny, to załącznik do listu podpisanego np. profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek elektryczny trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP. A potem dołączyć do pisma ogólnego.

Pismo podpisujemy podpisem elektronicznym w postaci:

  1. profilu zaufanego ePUAP albo
  2. kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo
  3. podpisu osobistego - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego; (art.2 ust.1 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. - t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 671)

Gdzie znaleźć w ePUAP „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Szukaj opcji: "Inne sprawy urzędowe/ korespondencja z urzędem/pismo ogólne do podmiotu publicznego."

Adres skrytki ePUAP

Wnioski prosimy składać na adres skrzynki ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko:

/OPSGminaKlodzko/SkrytkaESP

Wniosek o dodatek elektryczny jako załącznik do pisma elektronicznego

 

Orzeczenie NSA

Uchwała NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21):

Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

{"register":{"columns":[]}}