W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Gmina Kłodzko bez przemocy!"

"Gmina Kłodzko bez przemocy!"- baner

Obowiązek przeciwdziałania przemocy domowej spoczywa na samorządach lokalnych. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w okresie: czerwiec - grudzień 2023 r. realizował projekt: "Gmina Kłodzko bez przemocy!", w ramach Programu Osłonowego: "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2023. Łączna wartość projektu: 39 850 zł.

Celem projektu „Gmina Kłodzko bez przemocy!” były działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska  przemocy domowej. Realizacja projektu została podzielona na dziesięć działań. Wśród nich znalazły się badania ankietowe dotyczące problematyki przemocy domowej, a także wydanie poradnika-informatora „Gmina Kłodzko bez przemocy!” oraz kolportaż plakatów, ulotek, materiałów edukacyjnych. W poradniku znajdują się informacje na temat problematyki przemocy domowej i działalności lokalnego systemu wsparcia przeciwdziałania przemocy. W ramach działań profilaktycznych realizowanego projektu przeprowadzono szereg konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodzko. W szkołach podstawowych Gminy Kłodzko zorganizowano konkursy plastyczno-literackie dla dzieci o tematyce profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy. Zorganizowano także międzyszkolny konkurs dla uczniów poprzez nagranie filmu o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy. Dla młodszych dzieci przeprowadzono konkursy w czasie trwania „dożynek gminnych” w dniu 27 sierpnia 2023 r. w Jaszkowej Dolnej oraz konkursy dla dzieci w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej w Krosnowicach. Prace plastyczne i literackie z wszystkich konkursów dla dzieci i młodzieży zostały opublikowane w formie albumu prac pod tytułem: „Gmina Kłodzko bez przemocy!”. W Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8 znajduje się wystawa wszystkich prac, prace dostępne są także na stronie internetowej Ośrodka. W ramach realizowanego projektu funkcjonariusze policji przeprowadzali działania profilaktyczne skierowane do seniorów, w formie pogadanek na temat profilaktyki przemocy w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z zagrożeniami dla osób starszych. Pogadanki odbyły się w Dziennym Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej oraz w Klubie Seniora w Wojborzu w czasie trwania Senioriady letniej. We wrześniu br. w Żelaźnie odbył się wykład ze specjalistą w zakresie pracy z osobami doznającymi przemocy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykład miał charakter otwarty i uczestniczyły w nim zarówno osoby zawodowo zaangażowane w działania na rzecz profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz wszystkie inne osoby zainteresowane i chętne. W ramach projektu w świetlicach wiejskich odbywały się łączone warsztaty dla rodziców i dzieci z terenu Gminy Kłodzko. Wspólne warsztaty dla rodziców i dzieci miały za zadanie propagować właściwe wzorce rodzicielskie i metody wychowawcze. Dla osób dorosłych przez trzy miesiące trwania projektu dostępny był w formie dyżuru psycholog oraz radca prawny.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizując projekt: "Gmina Kłodzko bez przemocy!" podejmuje działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej. Celem projektu było ukazanie rodzinom zagrożonym przemocą prawidłowych relacji panujących w rodzinie i prawidłowych wzorców rodzicielskich. W ramach realizowanego projektu wprowadzono formy wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w rodzinie. Działania projektowe miały charakter różnorodnych form wsparcia oraz integracji środowiska lokalnego. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko poprzez realizację projektu: „Gmina Kłodzko bez przemocy!” miał możliwość rozszerzenia form wsparcia i zwiększenie dostępności do usług świadczonych dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Realizacja projektu miała wpływ na zwiększanie świadomości społecznej na temat możliwości zapobiegania przemocy w rodzinie.

Opracowała: Anna Borak-Kula Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

 

{"register":{"columns":[]}}