W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://samorzad.gov.pl/ops-gminy-klodzko/

 1. Data publikacji strony internetowej: 2021-06-28
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 2. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 3. dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia

 • część plików PDF, DOC, DOCX została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-28
 2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-28

​​

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Testy stron https://try.powermapper.com/

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Kłodzko
 • Adres: 57-300 Kłodzko,
  ul. Stefana Okrzei 8
 • E-mail: ug@gmina.klodzko.pl
 • Telefon: 74 647 41 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku: podjazd dla wózków od strony Urzędu Gminy Kłodzko znajduje się winda, która pozwala na wjazd na I piętro budynku i następnie przez pomieszczenia Urzędu Gminy na dotarcie od Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dostosowanie korytarzy: dla osób na wózkach dostępny jest korytarz główny na I piętrze budynku Ośrodka.

Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych: TAK, parter budynku przy wejściu do strony Urzedu Gminy Kłodzko.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Kłodzko

{"register":{"columns":[]}}