W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe możliwości dla grupy NEET

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizują projekt pt. „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”

Nowe możliwości dla grupy NEET

Projekt adresowany jest do młodych ludzi z grupy NEET (osoby, które nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się) w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, w tym w szczególności do osób w wyjątkowo trudnej sytuacji, tj. osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych na rynku pracy i niezarejestrowanych jako bezrobotne, a także młodych osób, które ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową nie mogą znaleźć pracy przez długi czas (długotrwale bezrobotny – bezrobotny powyżej 12 miesięcy).

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji z rynkiem pracy i integracji społecznej młodych ludzi z grupy NEET poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników, w tym szkolenia zawodowe i wyjazd zagraniczny w celu odbycia m.in. stażu zawodowego u pracodawcy we Włoszech lub Hiszpanii.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli szansę na:

  • zdobycie praktycznych kompetencji w zakresie umiejętności interpersonalnych i pracy w środowisku wielokulturowym,
  • zdobycie lub udoskonalenie kompetencji językowych (w dwóch językach),
  • podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych,
  • zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego.Wsparcie w projekcie obejmie:

  1. Przygotowanie do mobilności: przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu na mobilność, w tym szkolenia językowe i zawodowe, warsztaty, spotkania indywidualne, przygotowanie kulturowe i integracja z grupą.
  2. Mobilność: odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Hiszpanii lub Włoszech, kontynuacja szkolenia językowego, wycieczki turystyczno-kulturoznawcze, spotkania ze społecznością lokalną.
  3. Wsparcie uczestnika po powrocie z mobilności: wsparcie w wejściu na rynek pracy, w tym pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami.

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział w projekcie. Uczestnikowi przysługuje:

  • w ramach wsparcia w kraju: komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń/kursów/warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
  • w ramach pobytu za granicą: pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia, zakwaterowanie i drobne kieszonkowe (na wyżywienie, transport lokalny itp.).

W związku z realizacją projektu, prosimy o rozpropagowanie wśród Państwa klientów, spełniających kryteria, informacji o trwającej rekrutacji do projektu. Prosimy także o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronach internetowych i kontach na platformach społecznościowych, np. Facebooku.
 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}