W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU – OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ogłoszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuję o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za  usługi opieki wytchnieniowej.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu prosimy o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim osobiście lub pod numerem telefonu 52 3026068 w terminie do 14 listopada 2023 r.         

DYREKTOR M-GOPS
 JOANNA MALAK

{"register":{"columns":[]}}