W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek energetyczny

wstrzymany na 2022 rok

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łączne następujące warunki:

- Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
- Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
- Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister Energii ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia, dla gospodarstwa domowego:
•    prowadzonego przez osobę samotną;
•    składającego się z 2 do 4 osób;
•    składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:
* Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
* Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
W toku postępowania administracyjnego, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu ma prawo żądać innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.

Materiały

wniosek o dodatek energetyczny
wniosek​_o​_dodatek​_energetyczny.pdf 0.41MB
{"register":{"columns":[]}}