W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Malak.
 • E-mail: mgops@mgopsjanowiecwlkp.pl
 • Telefon: 52 3026068

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
 • Adres: ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski
 • E-mail: mgops@mgopsjanowiecwlkp.pl
 • Telefon: 52 3026068

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek   2- kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , murowanej. Konstrukcja dachu drewniana pokryta papą na deskowaną. Obiekt znajduje się przy ul. Strzeleckiej 8 w budynku znajduje się Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze,  księgowość , oraz asystenci rodziny.

Wejście do budynku nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych ale przy wejściu założony jest domofon w celu kontaktu z pracownikiem. Po zgłoszeniu obecności przy wejściu osoby niepełnosprawnej zostanie do niej skierowany odpowiedni pracownik.

Toaleta dla klientów znajduje się na piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy oraz podnośnika.

Przy budynku nie ma parkingu.

Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione będą starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej w razie potrzeb.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

{"register":{"columns":[]}}