W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

AOOZN

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje, że przystąpił do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 r. Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie w kwocie 121 176,00  zł. Całkowita wartość zadania wynosi 121 176,00 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Usługi świadczone w ramach Programu w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

 

 

Z Programu skorzystają osoby zamieszkałe na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Program będzie realizowany w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

 

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}