W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Zabrodzie wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Zabrodzie zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zabrodzie, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków o dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do dnia 30 września 2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Zabrodzie pok. nr 7 oraz załączone poniżej.

Materiały

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ZABRODZIE
ZGLOSZENIE​_DO​_EWIDENCJI​_ZBIORNIKOW​_BEZODPLYWOWYCH​_DLA​_WLASCICIELI​_NIERUCHOMOSCI​_Z​_TERENU​_GMINY​_ZABRODZIE.docx 0.03MB

Umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabrodzie oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zabrodzie, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

Materiały

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zabrodzie na odbieranie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabrodzie-11-03-2024
Wykaz​_przedsiębiorców​_posiadających​_zezwolenie​_Wójta​_Gminy​_Zabrodzie​_na​_odbieranie​_nieczystości​_ciekłych​_z​_terenu​_Gminy​_Zabrodzie-11-03-2024.pdf 0.25MB

Kontrola

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy Wójt Gminy Zabrodzie ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik bezodpływowy był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż 1 raz na rok.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu Gminy w Zabrodziu w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w  szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych.

UWAGA!

W przypadku nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej zgłoszenie nie obowiązuje.

Akty prawne

Materiały

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
Regulamin​_utrzymania​_czystosci​_i​_porzadku​_w​_gminie.pdf 4.48MB
Uchwala Nr XLVII/336/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwale Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwala​_Nr​_XLVII​_336​_2023​_Rady​_Gminy​_Zabrodzie​_z​_dnia​_31​_stycznia​_2023​_roku​_zmieniajaca​_uchwale​_Nr​_XIX​_143​_2020​_Rady​_Gminy​_Zabrodzie​_z​_dnia​_29​_wrzesnia​_2020​_r​_w​_sprawie​_regulaminu​_utrzymania​_czystosci​_i​_porzadku.pdf 1.06MB
{"register":{"columns":[]}}